Årsplan ID-porten

Vi anbefaler dere å vurdere om det er perioder som er særlig kritiske for dere med stabile tjenester i ID-porten, eller om dere har tjenester som dere forventer at vil generere høy trafikk i ID-porten. Dere kan melde inn dette til servicedesk@digdir.no.

Publisert: 12. nov 2019, Sist endret: 23. nov 2020

Vi vil etterstrebe at vedlikehold hos oss og leverandører (som kan påvirke ID-porten) legges utenfor høyvolum- og kritiske perioder.

Tidspunkt

Virksomhet

Beskrivelse av tjenesten

Utdypende beskrivelse

16. desember 2019

SkatteetatenSkattetrekksmelding Økt trafikk i forbindelse med utsending av varsel om tilgjengelig skattetrekksmelding

Fra 3. januar 

LånekassenFørste overføring av støtte til studenter/eleverMer trafikk fra starten av januar for å sjekke når støtten kommer

Fra ca. 10. januar

LånekassenÅrsoppgaven publiseres på Dine siderNoe trafikk for å hente årsoppgaven elektronisk på Dine sider.

10. januar

Landbruksdirektoratet via AltinnFrist for etterregistreringNoe trafikk i forkant av fristen

31. januar

SkatteetatenAksjonærregisteroppgavenAltinn innlevering, frist 31.januar

1. februar – 1. mars

VigoSøknad til videregående opplæring.Frister:1.februar for særskilt inntak og 1. mars for ordinært inntak.

1.feb-15.april

UnitSamordna opptak- frist for søknad til høyere utdanningSøknadsperiode: 1.februar – 15.april.

15. mars

Landbruksdirektoratet via AltinnSøknad om produksjonstilskudd, Landbruksdirektoratet.

Noe trafikk i forkant av fristen.

15.mars

LånekassenSøknadsfrist utdanningsstøtte Frist for lån og stipend for vårsemesteret.

18.mars-31.
Mars

SkatteetatenSkattemelding publiseres på Skatteetaten, puljevisSkattemelding tilgjengeliggjøres på Skatteetaten for enkelte skattytere. Skatteyter blir varslet når skattemeldingen er klar. Dersom skatteyter ikke har fått varsel, er ikke skattemeldingen klar.
15.aprilUnitSøknadsfrist høyere utdanningSamordna opptak

30.april

SkatteetatenInnlevering skattemelding, lønnstakere og pensjonister. 

Slutten av april / beg. av mai

LånekassenSøknad om stipend og lån åpner, høyere utdanning.Noe større trafikk i lengre periode etter åpningen av tildelingssøknadene

Fra midten av mai

LånekassenSøknad om stipend og lån åpner, videregående skoleOpptak Telemark pleier være ca. midten av mai.

25. mai- 31. mai

SkatteetatenInnlevering skattemelding – næring.Stor trafikk 31.mai

Juni, august, oktober- oppdateres med dato

SkatteetatenSkatteoppgjør - lønnstakere og pensjonister.Elektronisk skatteoppgjør. 

Hele sommeren

LånekassenStudenter og elever kan søke om støtte hele sommeren.Noe større trafikk i sommermånedene. Opptak til videregående opplæring fra ca. 1. juli.

Primo juli 

Vigo1. inntak videregåendeElever får tilbakemelding på om de har fått skoleplass.

20. juli

UnitSamordna opptak: Ledige studieplasser/restetorget åpnerSøknadsperiode 20.-26. juli.

20.- 26. juli

UnitSamordna opptak: Studenter får tilbakemelding på søknad om høyere utdanning, samt frist for å svare.

Medio juli

LånekassenSøknad om lån og stipend.Noe mer trafikk, søknad om lån og stipend, svar på høyere utdanning.

22. juli – 15.august

Vigo2. inntakElever får tilbakemelding på om de har fått skoleplass.

Fra juli

LånekassenBrev om omgjøring etter eksamen og kontroll mot likning.Noe trafikk i denne perioden. 

15. oktober

Landbruksdirektoratet via AltinnSøknad om produksjonstilskudd, Landbruksdirektoratet.Noe trafikk i forkant av fristen. 
25. novemberSkatteetatenSkatteoppgjør skattemeldingen – siste pulje.Elektronisk oppgjør

8. desember

SkatteetatenSkattelistene publiseres.Skattelistene for inntektsåret 2019 publiseres.

15. desember

SkatteetatenSkattekortUtsending av informasjon om skattekort starter.

Desember

LånekassenBetalingsplan til studenter som er ferdig med studier og skal begynne å betale.Studenter får betalingsplan før jul og første betaling har frist 15. februar.

Faste tjenester

Virksomhet

Beskrivelse

Utdypende beskrivelse

SkatteetatenA-meldingFrist for å levere A-melding er den 5. hver måned (i påfølgende måned), justert etter helligdager og helger.
SkatteetatenSkattetrekk og arbeidsgiveravgift Elektronisk oppgjørsliste for utleggstrekk hvor oppgjøret kommer fra NAVFrist for innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Innbetalingsfrist er den 15. annenhver måned (mars, mai, juli, september, november, januar). Frister som over
SkatteetatenForskuddsskattForfall og frist for innbetaling av forskuddsskatt 15. mars, 15. mai, 15. september, 15. november
LånekassenBetalingsfristLåntaker får automatisk den 15. hver måned som betalingsdato, men låntaker kan endre betalingsdato til den 5. eller 25. i hver måned.
NAVDine utbetalingerOversikt over utbetalinger fra NAV de tre siste måneder.
NAVSøknader og registreringer hos NAVRegistrering som arbeidssøker, søknad om arbeidsavklaringspenger, dagpenger, søknad om foreldrepenger, kontantstøtte, søknad om alderspensjon etc.
NAVInnlevering av Meldekort - ArbeidsavklaringspengerBruker leverer meldekort hver 14. dag. Frist kl. 24:00 natt til tirsdag. Leverer i to puljer, dermed er det levering hver uke.

 

Kritiske perioder

TidspunktVirksomhetBeskrivelse
1. februarVigoSøknadsfrist vidaregåande for særskilt opptak.
Uke 5,6,7 Skatteetaten-AltinnAksjonærregisteroppgaven, frist 31. 01.
Uke 9 - 1.marsVigoSøknadsfrist til videregående opplæring.
Uke 17 - April/maiLånekassenSøknad om stipend/lån for høyere utdanning åpner.
Uke 14 - 4.aprilSkatteetaten - AltinnSkattemeldingen legges ut for alle (svært stor trafikk første dag, avtagende utover i april).
Uke 15 - 15.aprilUnitSøknadsfrist til høyere utdanning.
Uke 17 - 30.aprilSkatteetaten Frist for å levere skattemeldingen – lønnsmottakere og pensjonister
Uke 22 - 31.maiSkatteetaten Frist for å levere skattemeldingen – næring.
Uke 29 - 20. juliUnitLedige studieplassar åpner 20.juli
Uke 50,51,52SkatteetatenVarsel om skattetrekksmelding (skattekort) medio desember 2020

 

Leveranser i ID-porten

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*