2. Planlegging

Publisert: 26. Apr 2018, Sist endret: 28. sep 2020

Digitaliseringsdirektoratet bidreg med teknisk rådgjeving i integrasjonsperioden. Sjå rettleiinga integrasjonsguide for ID-porten for framgangsmåte. 

Det er kunden sjølv som er ansvarleg for å fastsette tryggleiksnivå på eigne tenester, og de føretek ei risikovurdering for kvar einskilt teneste som de vil knyte til ID-porten.

Oppgi nødvendig informasjon til Digitaliseringsdirektoratet

Før tenesta vert sett i produksjon skal de legge fram beskriving av tenesta, estimert bruksvolum, kritiske periodar og høgvolumsperiodar.

Varslingspunkt

De må også registrere varslingspunkt som vil motta varsel om alvorlege og kritiske hendingar. Det er viktig at de vurderer kva funksjonar som bør vere oppført som varslingspunkt og nedanfor følgjer nokre tips:

  • Tekniske ressursar hjå dykk
  • Funksjonar som har kunde/sluttbrukarkontakt
  • Leverandør, dersom de har det
  • Felles e-postadresser, for å sikre informasjon ved ferie, sjukdom etc. 

Les meir om registrering og vedlikehald av varslingspunkt.