3. Test

Publisert: 26. Apr 2018, Sist endret: 23. jun 2020

De skal gjennomføre integrasjonstest for ID-porten. Retningslinjer for krav til integrasjon og testing er tilgjengeleg på GitHub. Sjå også beskriving av testmiljø. De sjølve eller dykkar leverandør må ha eit testmiljø som kan knytast opp mot ID-porten sitt verifikasjonsmiljø.

De skal kunne legge fram dokumentasjon på korleis integrasjonen er testa. Om de har behov for tryggleiks-/ penetrasjonstest og /eller driftstestar (yting, stabilitet) som inkluderer ID-porten må testperiode og kva testmiljø som skal brukast avtalast nærmare med Digitaliseringsdirektoratet. 

Testbrukarar

Testbrukarane som kan brukast til testing mellom e-ID-leverandørane, ID-porten og dykkar tenester skal godkjennast av Digitaliseringsdirektoratet. Det er eit krav om at fiktive testbrukarar vert brukt.