4. Produksjonssetting

Publisert: 26. Apr 2018, Sist endret: 28. sep 2020

Når testing er gjennomført i samsvar med retningslinjene avtalast ein dato for integrasjon mot produksjonsmiljøet til ID-porten. De må verifisere at tenesta fungerer tilfredsstillande i produksjon.

Har de hugsa å melde inn varslingspunkt?

Dersom de ikkje allereie har meldt inn varslingspunkt til oss, kan de legge til varslingspunkt på samarbeidsportalen. Les meir om registrering og vedlikehald av varslingspunkt. Varslingspunkta vil få varsel vedrørande hendingar og andre viktig informasjon frå Digitaliseringsdirektoratet. Dersom de har ein leverandør som utfører oppgåver vedrørande elektroniske tenester, tilrår me at eit av varslingspunkta er eit kontaktpunkt hjå leverandøren dykkar.