Digital postkasse

Å motivere innbygger til å opprette en digital postkasse er en viktig oppgave for alle offentlige avsendere. Her vil du finne informasjon og materiell som kan benyttes i kommunikasjonsarbeidet rettet mot innbygger.

Publisert: 05. jul 2018, Sist endret: 06. Feb 2019

Budskap til innbygger

Led innbygger til Norge.no for mer informasjon

Hovedbudskap til innbygger

"Hjelp oss [din virksomhet] å spare penger og miljø. Velg digital postkasse fra e-Boks eller Digipost på www.norge.no"

Ønsket etterlatt inntrykk

  • Papirbrev er gammeldags
  • Digital postkasse fra e-Boks og Digipost
  • Mer informasjon på Norge.no
  • Bedre for miljøet, bedre for det offentlige, bedre for innbygger

Grafiske element

Illustrasjonsbilder (digital postkasse)

Elementer fra nasjonal kampanje - med Difi som avsender

Elementer fra nasjonal kampanje - med virksomhet som avsender

Webbanner og e-postsignatur (digital postkasse)

Informasjon til innbygger

Informasjonsfilm - miljø og gevinstbestparelser

Informere på eget nettsted -  forslag til informasjonstekster

Dette er informasjonstekster som virksomhetene kan benytte på sine nettsider når de tar i bruk digital post.

Informasjonstekst for avsendervirksomheter bokmål. pdf

Informasjonstekst for KS SvarUT kommuner bokmål. pdf

Unge som målgruppe - filmer til viral spredning

I forbindelse med nasjonal kampanje (uke 6-9) slipper vi flere filmer rettet mot de yngste målgruppene.

Filmene slippes først på vår kampanjeside på Facebook: "Velgdigitalpostkasse.no". Vi oppfordrer de som ønsker til å dele filmene videre på sine egne Facebooksider (eller private profiler om man ønsker). 

De som ikke har Facebook og/eller ønsker å dele filmene på sine nettsider vil også finne filmene på YouTube og Vimeo.

Informasjon til offentlig ansatte

Informasjonsbrosjyre til ansatte

Dette er en brosjyre som virksomheter kan benytte for å gi egne ansatte bedre forståelse av digital postkasse.

Alt du trenger å vite om digital postkasse (brosjyre)

Del erfaringer i vår Facebookgruppe

I vår lukkede Facebook-gruppe kan alle som jobber med å få innbyggerne til å opprette digital postkasse enkelt dele tips og diskutere ideer. Søk opp gruppen «Digital postkasse – infodeling» (Facebook) , og be om å bli medlem.

Facebook-gruppen er til for medarbeidere i offentlige virksomheter som skal sende post til innbyggerne digitalt. Hvilke markedsføringstiltak har fungert godt - hvilke har ikke fungert? Trenger du råd, har du spørsmål? Intet for smått og intet for stort.   

Opplæring og veiledning av innbygger

Presentasjon - valg og bytte av digital postkasse

Dette er en grundig presentasjon om hvordan innbygger kan velge og bytte digital postkasse. Videre kan en lære om hvordan man bruker postkassene hos Digipost og e-Boks.

Brukerstøtte - her kan innbygger få hjelp

Innbygger kan få hjelp og bistand knyttet til postkassen, e-ID eller reservasjon ved å henvende seg til Difis brukerstøtte for felleskomponenter:

Spørsmål og bistand knyttet til opprettelse og bruk av valgt postkasseløsning kan henvendes direkte til leverandørenes brukerstøtte:

Videreutvikling av felles kommunikasjonsmateriell

Vi vil gjerne ha innspill på materiell du mener din virksomheter kan ha behov for i sitt informasjonsarbeid. Har du ideer til informasjonsmateriell som flere kan dra nytte av kan sendes til: idporten@difi.no

Deldette

Aktuelt

Valgkort digital postkasse

Valgkort i digital postkasse

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 gjennomføres et forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort.

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*