Maskinporten

Maskinporten sørger for sikker autentisering og tilgangskontroll for datautveksling mellom virksomheter. Løsningen garanterer identiteten mellom virksomheter og gjør det mulig å binde sammen systemer og utvikle nye tjenester på en effektiv måte.

Løsningen fungerer som et tillitsanker - en sikringsmekanisme for trygg deling av data og som sikrer at data bare flyter dit de skal. Ved å bruke Maskinporten kan offentlige og private aktører være sikre på at de kommuniserer og deler data med dem de skal. 

Hva koster Maskinporten?

Testing av Maskinporten er gratis i testmiljøene og uten videre forpliktelse.

Prismodellen for Maskinporten baserer seg på brukerfinansiering med en årlig grunnpris (50 000 kr) + pris per API-konsument. Det gis volumrabatt for API-konsumenter, og det er satt et pristak på 799 500 kr pr. år. Det er API-tilbyder som blir fakturert. Dere dekker selv egne kostnader for etablering og vedlikehold. Alle priser er eksl. mva.

Fakturering

API-tilbyder blir fakturert forskuddsvis én gang i året. Vi genererer den årlige fakturaen når Digdir har tildelt prefiks, altså når API-tilbyder har fått tilgang til å opprette API-er (scopes). Dersom dere får tildelt prefiks i april måned, vil neste års faktura også bli sendt i april måned. Fakturaen sendes til fakturaadressen, merket med fakturareferanse, som dere har oppgitt. Det er dermed ikke én fast faktureringsdato for alle API-tilbydere, men faktureringen gjøres når dere har tilgang til å opprette scopes. 

Fakturagrunnlag

API-tilbyder melder inn forventet antall API-konsumenter i det kommende året, som kan justeres påfølgende år. Vi har tillitt til deres estimat for API-konsumenter.

API-tilbyder betaler en årlig fastpris på 50 000 kr.

Prisen varierer etter hvor mange konsumenter API-tilbyder har.

 

1-5 konsumenter = 5 000 kr pr. konsument

6-10 konsumenter = 3 000 kr pr. konsument

11-15 konsumenter = 1 500 kr pr. konsument

16 eller flere konsumenter = 1 000 pr. konsument

Priseksempel

API-tilbyder anslår å ha 13 konsumenter i kommende år. Dere betaler:

  • 5 000 kr for de første fem konsumentene,
  • 3 000 kr for de neste fem
  • 1 500 kr for de tre siste konsumentene.

Reknestykket blir som følger:​​​​​​

5x5000+5x3000+3x1500+​​​​​50000 = 94 500 kr.

 

Beregn pris for Maskinporten

Last ned excel-ark for beregning av den årlige prisen for Maskinporten.

 

Slik teller du antall konsumenter

Antall konsumenter = antall tilganger gitt pr. scope.

Eksempel:
Dere har gitt V1 tilgang til tre ulike scopes. Dette teller som tre tilganger.


Begreper

API-tilbyder - Når virksomheten din har data som skal deles med andre er dere API-tilbyder.

API-konsument - Når dere skal bruke data som andre har delt er dere API-konsument. 

Slik fungerer Maskinporten

 Maskinporten fungerer som et tillitsanker mellom virksomhetene, og sørger for sikker autentisering og tilgangskontroll. 

 
 

Konsument av informasjon: Virksomhet som henter informasjon/data fra andre.

Tilbyder av informasjon: Virksomhet som deler informasjon/data med andre. 

Maskinporten forenkler deling av data siden virksomhetene ikke trenger å bruke ressurser på utvikling og vedlikehold av egen sikringsmekanismer, slik som tradisjonelle virksomhetssertifikater. Løsningen har en infrastruktur som skalerer og selvbetjening som gjør løsningen fleksibel og enkel å ta i bruk uavhengig av om du skal dele informasjon med andre virksomheter (tilbyder av informasjon) eller hente data fra andre (konsumenter av informasjon).

Anbefalt løsningsmønster for oppslag i data

Maskinporten er blant løsningene som inngår i realiseringen av referansearkitektur for oppslag i data basert på API-er, inkludert delegering av tilganger.

Les mer om referansearkitektur for eOppslag.

Dette er Maskinporten

 

Mattilsynet bruker Maskinporten!

Mattilsynet har tatt i bruk Maskinporten for etablering av elektronisk fjøsløsning for kontroll av slaktedyr, med etterkontroll. Formålet er å effektivisere og øke kvaliteten på kjøttkontrollarbeidet og samhandlingen mellom kjøttbransjen og Mattilsynet. Mattilsynet får mindre ressursbruk og slakteriene får lavere gebyrer.

Aktuelt

Nye endepunkter for KRR REST API

Vi er i gang med å flytte trafikken fra Kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) sitt REST API over til Maskinporten. I den anledning er det laget nye scopes og endepunkter. Merk at dagens endepunkter vil fortsatt fungere, men på sikt ønsker vi alle over.

Oppdatert statistikk for fellesløsningene

Statistikken for mai er nå oppdatert for fellesløsningene. Kommunekartet er oppdatert, og du vil nå finne oppdatert informasjon om andelen digitale postkasser i din nye kommune.

Ny versjon av bruksvilkårene

Det er i dag lagt ut ny versjon av noen av bruksvilkårene. Dette gjelder bruksvilkår for Digdirs fellesløsninger, bruksvilkår for leverandører og bruksvilkår for private kunder i maskinporten.

Nytt direktorat - nytt e-postdomene

Får du autosvar om at e-posten til oss ikke kan leveres? Videresending av e-post til gammelt domene er nå opphørt, og du må derfor sende e-posten til servicedesk@digdir.no for at vi skal kunne motta den.

Leveranseplanar for 2020

Her finn du ei oversikt over leveranseplanane for våre digitale fellesløysingar i 2020

Oversiktsbilde fra Rethink

ReThink - Samarbeid og utvikling av digitale tenester

Samarbeid og utvikling av digitale tenester var tema då rundt 90 tilsette i kommunane på Nord-møre var samla i Kristiansund 12. og 13. februar. Arrangementet var eit samarbeid mellom IKT Orkidè, TietoEVRY og Digitaliseringsdirektoratet.

Et innblikk i fremtidens ID-porten

ID-porten er blitt en viktig byggekloss for digitaliseringen av offentlig sektor og skal også fremover være et virkemiddel for å dekke forvaltningens behov for autentisering på en sikker, effektiv og brukervennlig måte. Produktstrategien for 2020-2025 er klar og peker ut mål og retning for arbeidet vi gjør for å utvikle ID-porten i årene som kommer.

Julekalender - vinnere

Vinneren av hovedpremien, Airpods Pro, ble Nicolay Stephansen. Gratulerer!

Brukerfinansiering av Maskinporten fra 2020

Difi har i 2019 dekket kostnader knyttet til bruk av Maskinporten, men fra 2020 vil Maskinporten bli brukerfinansiert. Det vil si at alle API-tilbydere må betale for bruk av den nye fellesløsningen. API-tilbydere som har tatt i bruk løsningen vil bli varslet.

Oppsummering fra integrasjons- og sikkerhetsforum 2019

I årets integrasjon- og sikkerhetsforum har Maskinporten fått hovedrollen. Nav og Skatteetaten gir innsikt i hvordan de bruker Maskinporten og behovet Maskinporten løser. I tillegg vil deltakerne blant annet få innsikt i konsekvenskartlegging av ID-porten, trusler og mottiltak ved bruk av Oauth2, planer for ID-porten og ny systemarkitektur og utfasing av gamle grensesnitt.

Difi på EHiN

Difi var på konferansen for E-helse i Norge, som er Norges største konferanse med fokus på digitalisering av helsesektoren. Se innleggene vi hadde om Maskinporten og ID-porten på konferansen her.

Bilde fra ideathon - gruppe med deltakere

Vil gjøre det enklere å være ny i Norge

Innovation@Altinn og Difi arrangerte Ideathon der temaet var «Ny i Norge». Målet for Ideathonet var å involvere, engasjere og få innsikt i markedets behov, som det offentlige skal legge til grunn for tverggående tjenester på dette feltet.

Vellykket brukerråd på Lillehammer

Brukerrådet for fellesløsningene ble arrangert 4. og 5. september på Scandic Lillehammer. Årets brukerråd inkluderte også brukerforum for eInnsyn.

Kontakt