Maskinporten

Maskinporten sørger for sikker autentisering og tilgangskontroll for datautveksling mellom virksomheter. Løsningen garanterer identiteten mellom virksomheter og gjør det mulig å binde sammen systemer og utvikle nye tjenester på en effektiv måte.

Løsningen fungerer som et tillitsanker - en sikringsmekanisme for trygg deling av data og som sikrer at data bare flyter dit de skal. Ved å bruke Maskinporten kan offentlige og private aktører være sikre på at de kommuniserer og deler data med dem de skal. 

Hva koster Maskinporten?

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) vil dekke kostnaden knyttet til bruk av Maskinporten ut 2019. Fra 1.januar 2020 blir det brukerfinansiering av Maskinporten. 

Prismodellen for Maskinporten baserer seg på brukerfinansiering med en årlig grunnpris (50 000 kr) + pris per API-konsument. Det gis volumrabatt for API-konsumenter, og det er satt et pristak på 799 500 kr pr. år. Det er API-tilbyder som blir fakturert. Dere dekker selv egne kostnader for etablering og vedlikehold.

Fakturering

API-tilbyder blir fakturert forskuddsvis én gang i året. Vi genererer den årlige fakturaen når Digdir har tildelt prefiks, altså når API-tilbyder har fått tilgang til å opprette API-er (scopes). Fakturaen sendes til fakturaadressen, merket med fakturareferanse, som dere har oppgitt. Det er dermed ikke én fast faktureringsdato for alle API-tilbydere, men faktureringen gjøres når dere har tilgang til å opprette scopes. 

Fakturagrunnlag

API-tilbyder melder inn forventet antall API-konsumenter i det kommende året, som kan justeres påfølgende år. Vi har tillitt til deres estimat for API-konsumenter.

API-tilbyder betaler en årlig fastpris på 50 000 kr.

Prisen varierer etter hvor mange konsumenter API-tilbyder har.

 

1-5 konsumenter = 5 000 kr pr. konsument

6-10 konsumenter = 3 000 kr pr. konsument

11-15 konsumenter = 1 500 kr pr. konsument

16 eller flere konsumenter = 1 000 pr. konsument

Priseksempel

API-tilbyder anslår å ha 13 konsumenter i kommende år. Dere betaler:

  • 5 000 kr for de første fem konsumentene,
  • 3 000 kr for de neste fem
  • 1 500 kr for de tre siste konsumentene.

Reknestykket blir som følger:​​​​​​

5x5000+5x3000+3x1500+​​​​​50000 = 94 500 kr.

 

Beregn pris for Maskinporten

Last ned excel-ark for beregning av den årlige prisen for Maskinporten.

 


Begreper

API-tilbyder - Når virksomheten din har data som skal deles med andre er dere API-tilbyder.

API-konsument - Når dere skal bruke data som andre har delt er dere API-konsument. 

Slik fungerer Maskinporten

 Maskinporten fungerer som et tillitsanker mellom virksomhetene, og sørger for sikker autentisering og tilgangskontroll. 

 
 

Konsument av informasjon: Virksomhet som henter informasjon/data fra andre.

Tilbyder av informasjon: Virksomhet som deler informasjon/data med andre. 

Maskinporten forenkler deling av data siden virksomhetene ikke trenger å bruke ressurser på utvikling og vedlikehold av egen sikringsmekanismer, slik som tradisjonelle virksomhetssertifikater. Løsningen har en infrastruktur som skalerer og selvbetjening som gjør løsningen fleksibel og enkel å ta i bruk uavhengig av om du skal dele informasjon med andre virksomheter (tilbyder av informasjon) eller hente data fra andre (konsumenter av informasjon).

Dette er Maskinporten

 

Mattilsynet bruker Maskinporten!

Mattilsynet har tatt i bruk Maskinporten for etablering av elektronisk fjøsløsning for kontroll av slaktedyr, med etterkontroll. Formålet er å effektivisere og øke kvaliteten på kjøttkontrollarbeidet og samhandlingen mellom kjøttbransjen og Mattilsynet. Mattilsynet får mindre ressursbruk og slakteriene får lavere gebyrer.

Aktuelt

Julekalender - vinnere

Vinneren av hovedpremien, Airpods Pro, ble Nicolay Stephansen. Gratulerer!

Brukerfinansiering av Maskinporten fra 2020

Difi har i 2019 dekket kostnader knyttet til bruk av Maskinporten, men fra 2020 vil Maskinporten bli brukerfinansiert. Det vil si at alle API-tilbydere må betale for bruk av den nye fellesløsningen. API-tilbydere som har tatt i bruk løsningen vil bli varslet.

Oppsummering fra integrasjons- og sikkerhetsforum 2019

I årets integrasjon- og sikkerhetsforum har Maskinporten fått hovedrollen. Nav og Skatteetaten gir innsikt i hvordan de bruker Maskinporten og behovet Maskinporten løser. I tillegg vil deltakerne blant annet få innsikt i konsekvenskartlegging av ID-porten, trusler og mottiltak ved bruk av Oauth2, planer for ID-porten og ny systemarkitektur og utfasing av gamle grensesnitt.

Difi på EHiN

Difi var på konferansen for E-helse i Norge, som er Norges største konferanse med fokus på digitalisering av helsesektoren. Se innleggene vi hadde om Maskinporten og ID-porten på konferansen her.

Bilde fra ideathon - gruppe med deltakere

Vil gjøre det enklere å være ny i Norge

Innovation@Altinn og Difi arrangerte Ideathon der temaet var «Ny i Norge». Målet for Ideathonet var å involvere, engasjere og få innsikt i markedets behov, som det offentlige skal legge til grunn for tverggående tjenester på dette feltet.

Vellykket brukerråd på Lillehammer

Brukerrådet for fellesløsningene ble arrangert 4. og 5. september på Scandic Lillehammer. Årets brukerråd inkluderte også brukerforum for eInnsyn.

Kontakt