Maskinporten - hvem gjør hva?

Nedenfor har vi samlet alle aktiviteter i prosessen for å ta i bruk Maskinporten, fordelt på dere som kunde og Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Listen er et supplement til prosessen dere finner under "Ta i bruk Maskinporten".

Publisert: 16. okt 2019, Sist endret: 29. Jan 2020

1. Planlegge og akseptere bruksvilkår

 AktivitetAnsvarlig
1.1Gå igjennom ta i bruk Maskinporten og send  forespørsel til servicedesk@digdir.no Kunde
1.2Virksomheten blir registrert i systemene til DigdirDigdir
1.3

Lese og signere bruksvilkår

Kunde

2. Selvbetjening

 AktivitetAnsvarlig
2.1Autorisert kontaktpunkt (den som bestiller virksomhetssertifikat i virksomheten) melder inn personer som skal håndtrere administrasjon av selvbetjening til servicdesk@digdir.no Kunde
2.2Digdir informerer kunden om hvordan innmelding av fødselsnummer for person i virksomheten som skal ha tilgang skal foregå (SMS eller via telefon)Digdir
 Personen i virksomheten som har fått tilgang logger inn i selvbetjeningsløsningen med ID-porten. Det gjennomføres automatisk tilgangskontrollDigdir
2.4Personen i virksomheten har nå tilgang til selvbetjening og kan opprette nye integrasjoner og APIKunde
 NB! Bruk av leverandør: Kunder som bruker leverandører for å få tilgang/tilgjengeliggjøre et API må sørge for å deligere tilgang til leverandørenKunde/Leverandør
2.5Registrere varslingpunkt i "Min profil" på samarbeidsportalen. Det er virksomhetens ansvar at varslingspunkter til en hver tid er oppdatertKunde/Leverandør
2.6Registrere fakturaadresse og fakturareferanse i "Min profil" på samarbeidsportalenKunde/Leverandør

3. Integrasjon og API 

 AktivitetAnsvarlig
3.1Teste API/integrasjon før prodsetting? Digdir pålegger ikke tesing, men dere kan teste i VER1 eller VER2Kunde/Leverandør
3.2Tilbyder av data - API
Tilbyder av data skal ha rutiner for å administrere konsumenter som skal ha tilgang
Kunde/Leverandør
3.3Konsument av data - Integrasjon
Konsument av data skal (i samsvar med prinsipp om dataminimering) sørge for at det ikke hentes ut eller lagras mer data enn nødvendig
Kunde/Leverandør