Maskinporten er en løsning for å sikre korrekt tilgang til data i kommunikasjon mellom maskiner. Det er enkelt å ta i bruk Maskinporten, og dere kan selv gjøre jobben ved bruk av selvbetjeningsløsningen her på Samarbeidsportalen. Dere definerer selv hva andre virksomheter skal ha tilgang til, hvordan tilgangen skal kunne brukes og hvem som skal ha tilgang.

Publisert: 15. aug 2019, Sist endret: 25. Mar 2020
Bilde som viser rollene i Maskinporten; konsument, tilbyder og leverandør (leverandør er valgfri rolle å bruke)
 
 

I Maskinporten kan virksomheten din være konsument, tilbyder, leverandør, eller en kombinasjon av disse rollene. Virksomheten din er konsument når dere ikke er eier av API-et som deler data. Det er eieren av API-et som har rollen tilbyder. Som leverandør opptrer dere på vegne av egne kunder som konsumerer API i Maskinporten.