Det er enkelt å ta i bruk Maskinporten, og du som konsument eller tilbyder kan selv gjøre jobben ved bruk av selvbetjeningsløsningen her på Samarbeidsportalen.

Publisert: 15. aug 2019, Sist endret: 19. Jan 2020

Tilknytningen skjer på grunnlag av bruksvilkår for fellesløsningene. Følg stegene i flyten over for rettledning i hvordan ta i bruk Maskinporten.