1. Planlegge og akseptere bruksvilkår

Publisert: 15. aug 2019, Sist endret: 03. okt 2019

Sende forespørsel til idporten@difi.no

For å få tilgang til Difi sine systemer må virksomheten rette en forespørsel til Difi om bruk av Maskinporten. Dette gjøres på e-post til idporten@difi.no

Bruksvilkår

Bruksvilkårene regulerer forholdet mellom Difi og virksomhetene som tar i bruk fellesløsningene. Det første som må gjøres er å signere bruksvilkår for bruk av fellesløsningene:

Hvem kan signere bruksvilkåret?

Bruksvilkårene skal signeres av en bemyndiget representant for din virksomhet. Det er opp til virksomheten å bestemme hvem som er bemyndiget til å signere bruksvilkårene. Signeringen blir gjort på Samarbeidsportalen via eSignering, der du velger å signere bruksvilkårene med BankID, BankID på mobil eller Buypass. 

 

 

Kontakt