Maskinporten - hvem gjør hva?

Nedenfor har vi samlet alle aktiviteter i prosessen for å ta i bruk Maskinporten, fordelt på dere som kunde og Difi. Listen er et supplement til prosessen dere finner under "Ta i bruk Maskinporten".

Publisert: 16. okt 2019, Sist endret: 03. des 2019

1. Planlegge og akseptere bruksvilkår

 AktivitetAnsvarlig
1.1Gå igjennom ta i bruk Maskinporten og send  forespørsel til idporten@difi.noKunde
1.2Virksomheten blir registrert i Difis systemerDifi
1.3

Lese og signere bruksvilkår

Kunde

2. Selvbetjening

 AktivitetAnsvarlig
2.1Autorisert kontaktpunkt (den som bestiller virksomhetssertifikat i virksomheten) melder inn personer som skal håndtrere administrasjon av selvbetjening til idporten@difi.noKunde
2.2Difi informerer kunden om hvordan innmelding av fødselsnummer for person i virksomheten som skal ha tilgang skal foregå (SMS eller via telefon)Difi
2.3Personen i virksomheten som har fått tilgang logger inn i selvbetjeningsløsningen med ID-porten. Det gjennomføres automatisk tilgangskontrollDifi
2.4Personen i virksomheten har nå tilgang til selvbetjening og kan opprette nye integrasjoner og APIKunde
 NB! Bruk av leverandør: Kunder som bruker leverandører for å få tilgang/tilgjengeliggjøre et API må sørge for å deligere tilgang til leverandørenKunde
2.5Registrere varslingpunkt i "Min profil" på samarbeidsportalen. Det er virksomhetens ansvar at varslingspunkter til en hver tid er oppdatertKunde
2.6Registrere fakturaadresse og fakturareferanse i "Min profil" på samarbeidsportalenKunde

3. Integrasjon og API 

 AktivitetAnsvarlig
3.1Teste API/integrasjon før prodsetting? Difi pålegger ikke tesing, men dere kan teste i VER1 eller VER2Kunde
3.2Tilbyder av data - API
Tilbyder av data skal ha rutiner for å administrere konsumenter som skal ha tilgang
Kunde
3.3Konsument av data - Integrasjon
Konsument av data skal (i samsvar med prinsipp om dataminimering) sørge for at det ikke hentes ut eller lagras mer data enn nødvendig
Kunde