1. Planlegge og signere bruksvilkår

Publisert: 15. aug 2019, Sist endret: 14. Feb 2020

Sende forespørsel til servicedesk@digdir.no

For å få tilgang til Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) sine systemer må virksomheten rette en forespørsel til Digdir om bruk av Maskinporten. Dette gjøres på e-post til servicedesk@digdir.no 

Bruksvilkår

Bruksvilkårene regulerer forholdet mellom Digdir og virksomhetene som tar i bruk fellesløsningene. Det første som må gjøres er å signere bruksvilkår for bruk av fellesløsningene:

Hvem kan signere bruksvilkåret?

Bruksvilkårene skal signeres av en bemyndiget representant for din virksomhet. Det er opp til virksomheten å bestemme hvem som er bemyndiget til å signere bruksvilkårene. Signeringen blir gjort på Samarbeidsportalen via eSignering, der du velger å signere bruksvilkårene med BankID, BankID på mobil eller Buypass. 

Kontakt