2. Selvbetjening

Publisert: 15. aug 2019, Sist endret: 23. Jan 2020

Autorisert kontaktpunkt 

Autorisert kontaktpunkt, direktør/leder/den som bestiller virksomhetssertifikat i virksomheten, melder inn til Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) hvilke personer i virksomheten som skal håndtere administrasjon av selvbetjeningen. I utgangspunktet kan man ikke autorisere seg selv uten godkjennelse fra andre. Autorisert kontaktpunkt tar kontakt med oss på servicesk@digdir.no. for å melde inn person(er).  

Opprette integrasjoner/API

Innmeldte person(er) blir registrert, får tilgang til selvbetjeningsløsningen og logger inn med ID-porten. Personen kan nå opprette integrasjon og/eller API for virksomheten på Samarbeidsportalen. 

Bruk av leverandør

Kunder som bruker leverandører for å få tilgang/tilgjengeliggjøre et API må sørge for å delegere tilgang til leverandøren. Virksomheten og leverandøren må ha avtale som regulerer forholdet mellom dem.

Varslingspunkt 

Virksomheten må registrere varslingspunkt på integrasjonen under "virksomhetens tjenester" på Min profil på Samarbeidsportalen. Inne på selve integrasjonen må det hakes av på de kontaktpersonene fra virksomheten som skal motta varsel ved hendelser og driftsproblemer. I henhold til bruksvilkårene skal disse varslingspunktene til en hver tid være oppdaterte.

Fakturaadresse og fakturareferanse

Virksomheten må registrere fakturaadresse og fakturareferanse på integrasjonen under "virksomhetens tjenester" på Min profil på Samarbeidsportalen.

Kontakt