3. Integrasjon og API

Publisert: 15. aug 2019, Sist endret: 02. okt 2019

Teste API/integrasjon før produsjonssetting?

Difi pålegger ikke virksomhetene å teste et API/integrasjon før det settes i produksjon.

Difi har testmiljø tilgjengelig for kunder som ønsker å teste før integrasjon og/eller API opprettes i produksjon:

  • VER1: Produksjonslikt test-miljø.
  • VER2: Test-miljø der man kjører før-releaser av kommende versjoner. 

Tilbyder av data - API

En tilbyder av data er en kunde som skal tilgjengeliggjøre noe for virksomheter (konsumenter) må opprette et API, og eventuelt gjøre det tilgjengelig for de konsumentene som skal ha tilgang til det. Tilbyder av data skal ha rutiner for å administrere konsumenter som skal ha tilgang

Konsument av data - Integrasjon

En konsument av data er en kunde, som skal få data fra en virksomhet, må opprette en integrasjon mot API-et til den andre virksomheten. Konsument av data skal i samsvar med prinsipp om dataminimering sørge for at det ikke hentes ut eller lagres mer data enn nødvendig.

 

Kontakt