3. Integrasjon og API

Publisert: 15. aug 2019, Sist endret: 10. sep 2019

Test

Difi pålegger ikke virksomhetene å teste et API/integrasjon før det settes i produksjon.

Difi har testmiljø tilgjengelig for kunder som ønsker å teste før integrasjon og/eller API opprettes i produksjon:

  • VER1: Produksjonslikt test-miljø.
  • VER2: Test-miljø der man kjører før-releaser av kommende versjoner. 

Tilbyder av data - API

En tilbyder av data er en kunde som skal tilgjengeliggjøre noe for virksomheter (konsumenter) må opprette et API, og eventuelt gjøre det tilgjengelig for de konsumentene som skal ha tilgang til det. Tilbyder av data skal ha rutiner for å administrere konsumenter som skal ha tilgang

Konsument av data - Integrasjon

En konument av data er en kunde, som skal få data fra en virksomhet, må opprette en integrasjon mot API'et til den andre virksomheten. Konument av data skal i samsvar med prinsipp om dataminimering sørge for at det ikke hentes ut eller lagres mer data enn nødvendig.

Varslingspunkt 

Virksomheten må registrere varslingspunkt på integrasjonen under "virksomhetens tjenester" på Min profil. Inne på selve integrasjonen må det hakes av på de kontaktpersonene fra virksomheten som skal motta varsel ved hendelser og driftsproblemer. I henhold til bruksvilkårene skal disse varslingspunktene til en hver tid være oppdaterte.

 

Kontakt