API-konsument

Nedenfor har vi samlet alle aktiviteter i prosessen for å ta i bruk Maskinporten som konsument.

Publisert: 15. aug 2019, Sist endret: 25. Mar 2020
Bilde som illustrerer hvordan ta i bruk Maskinporten som konsument
 
 

OBS! Merk at dersom dere bruker en underleverandør for å få tilgang til API skal dere følge stegene som gjelder "Konsument på vegne av".

1. Planlegging og bruksvilkår

 AktivitetAnsvarlig
1.1Kunde kontakter servicedesk@digdir.no og opplyser hvilken API-tilbyder de skal konsumere fraKonsument
1.2Digdir oppretter tilgang til SamarbeidsportalenDigdir
1.3Kunde leser og signerer relevante bruksvilkår.  Som offentlig virksomhet signerer dere de generelle bruksvilkårene, mens private virksomheter signererer bruksvilkår for private kunder av Maskinporten. Private virksomheter som bruker Maskinporten, men som også opptrer som leverandør til flere offentlige virksomheter, skal i tillegg signere bruksvilkår for leverandører.Konsument

2. Selvbetjening

 AktivitetAnsvarlig
2.1Autorisert kontaktpunkt bestiller tilgang til de som skal administerer integrasjoner, Service Provider eller OIDC klientKonsument
2.2Digdir avtaler innhenting av fødselsnummer (Service Provider)Digdir
2.3Digdir oppretter tilgang til selvbetjeningDigdir
2.4Kunde oppretter Maskinporten-integrasjon og legger til scopesKonsument

3. Vedlikehold av data

 AktivitetAnsvarlig
3.1Kunde registrerer og vedlikeholder varslingspunkt for Maskinporten-klientene på "Min profil"Konsument

 

Kontakt