Leverandør - på vegne av

Som tilbyder av data definerer dere hvilke data konsumenten skal ha tilgang til, hvordan konsumenten kan bruke tilgangen og hvem som kan bli konsument av det aktuelle API-et.

Publisert: 15. aug 2019, Sist endret: 27. aug 2020

 

Bilde som illustrerer hvordan ta i bruk Maskinporten som leverandør
 
 

1. Planlegging og bruksvilkår

 AktivitetAnsvarlig
1.1Leverandør kontakter servicedesk@digdir.no og opplyser om at de vil være leverandørLeverandør
1.2Digdir oppretter tilgang til SamarbeidsportalenDigdir
1.3Leverandør signerer "Bruksvilkår for leverandører"Leverandør

2. Selvbetjening

 AktivitetAnsvarlig
2.1Person med rolle "hovedadministrator" i Altinn, logger inn på altinn.no og delegerer tilgang til "Selvbetjening av integrasjoner" og "Selvbetjening for leverandører" til den som skal opprette klienter. Oppskrift og video ligger herLeverandør
2.2Leverandør oppretter MP-integrasjon på sitt eget org.nr med korrekt scope.Leverandør
2.3Leverandør bruker egen klient til å forespørre token på vegne av konsument (consumer_org)Leverandør

 

Kontakt