Leverandør - på vegne av

Som tilbyder av data definerer dere hvilke data konsumenten skal ha tilgang til, hvordan konsumenten kan bruke tilgangen og hvem som kan bli konsument av det aktuelle API-et.

Publisert: 15. aug 2019, Sist endret: 27. Mar 2020

 

Bilde som illustrerer hvordan ta i bruk Maskinporten som leverandør
 
 

1. Planlegging og bruksvilkår

 AktivitetAnsvarlig
1.1Leverandør kontakter servicedesk@digdir.no og opplyser om at de vil være leverandørLeverandør
1.2Digdir oppretter tilgang til SamarbeidsportalenDigdir
1.3Leverandør signerer "Bruksvilkår for leverandører"Leverandør

2. Selvbetjening

 AktivitetAnsvarlig
2.1Autorisert kontaktpunkt bestiller tilgang til de som skal administerer integrasjoner, SP eller OIDC klientLeverandørens kunde
2.2Digdir avtaler innhenting av fødselsnummer (SP)Digdir
2.3Digdir oppretter tilgang til selvbetjeningDirgdir
2.4Leverandør oppretter MP-integrasjon på sitt eget org.nr med korrekt scope.Leverandør
2.5Leverandør bruker egen klient til å forespørre token på vegne av konsument (consumer_org)Leverandør

 

Kontakt