API-tilbyder

Som tilbyder av data definerer dere hvilke data konsumenten skal ha tilgang til, hvordan konsumenten kan bruke tilgangen og hvem som kan bli konsument av det aktuelle API-et.

Publisert: 15. aug 2019, Sist endret: 18. sep 2020

 

Bilde som illustrerer hvordan ta i bruk Maskinporten somAPI-tilbyder
 
 

1. Planlegging og bruksvilkår

 AktivitetAnsvarlig
1.1Kunde sender inn skjema for innhenting av opplysninger for API-tilbyder med info om org.nr, fakturainfo, antall forventet API-konsumenter for dette året, og ønsket selvbetjeningsalternativTilbyder
1.2Digitaliseringsdirektoratet oppretter tilgang til SamarbeidsportalenDigitaliseringsdirektoratet
1.3Kunde signerer relevante bruksvilkår. Som offentlig virksomhet signerer dere de generelle bruksvilkårene, mens private virksomheter signererer bruksvilkår for private kunder av Maskinporten. Private virksomheter som bruker Maskinporten som også opptrer som leverandør til flere offentlige virksomheter, skal i tillegg signere bruksvilkår for leverandører.Tilbyder
1.4Digitaliseringsdirektoratet oppretter prefiksDigitaliseringsdirektoratet

2. Selvbetjening

 AktivitetAnsvarlig
2.1Person med rolle "hovedadministrator" i Altinn, logger inn på altinn.no og delegerer tilgang til "Selvbetjening av APIer hos Digdir" til den som skal opprette klienter. Oppskrift og video ligger herTilbyder
2.2Kunde oppretter scopesTilbyder
2.3Kunde tildeler tilgang til konsumenter sine organisasjonsnummer.Tilbyder
2.4Kunde informerer konsumenter om at tilgang er deltTilbyder

3. Altinn som delegeringskilde

 AktivitetAnsvarslig
3.1API-tilbyder oppretter scope i MP og velger Altinn som delegeringskildeTilbyder
3.2API-tilbyder ber Altinn om tilgang til scopet "altinn:maskinporten/delegationschemes.writeTilbyder
3.3Altinn gir tilgang til kundeAltinn/Digitaliseringsdirektoratet
3.4API-tilbyder oppretter MP-klient med tilgang til dette scopetTilbyder
3.5API-tilbyder oppretter ressursen med POST kall til Altinn sitt API endepunktTilbyder
3.6API-tilbyder gir tilgang til konsumenter sine organisasjonsnummerTilbyder
3.7API-tilbyder informerer konsumenter om at tilgang er deltTilbyder

4. Vedlikehold av data

 AktivitetAnsvarlig
4.1API-tilbyder registrerer varslingspunkt for API-tilbyder tjenesten på "Min profil"Tilbyder
4.2API-tilbyder vedlikeholder fakturainformasjon, varslingspunkter og antall konsumenter i "Min profil"Tilbyder

 

Kontakt