Rapport om toveiskommunikasjon og videresending i digital postkasse

Rambøll har i samarbeid med Difi utredet forvaltningens behov for toveiskommunikasjon og videresending av dokumenter i digital postkasse til innbyggere. Hensikten med oppdraget har vært å kartlegge hvilke behov avsendervirksomhetene har for å kommunisere med innbyggerne gjennom digital postkasse til innbyggere. Rapporten ble utarbeidet i 2016.

Publisert: 08. jun 2018, Sist endret: 13. Mai 2020

Basert på resultatene fra utredningen anbefales det at det legges opp til å legge funksjonalitet for toveiskommunikasjon i selve postkasseløsningen. Slik vi ser det er det tre, ikke gjensidig utelukkende, alternativer for slik funksjonalitet:

1. Enkel svarfunksjonalitet

2. Svar via fritekst

3. Lenke utenfor brev

Postkasseleverandørene bekrefter at implementering av slik funksjonalitet lar seg gjennomføre i deres løsninger. Både e-Boks og Digipost gir inntrykk av at "enkel     svarfunksjonalitet" vil implementeres uansett. Digipost mener det vil kreve noe arbeid, mens e-Boks mener de allerede har slik funksjonalitet utviklet fra Danmark. E-Boks gir videre inntrykk av at "svar via fritekst" ligger inne i deres kortsiktige utviklingsplaner. Digipost gjør ikke det, men er ikke avvisende til at det kan utvikles. Begge leverandørene beskriver utvikling av funksjonalitet for "lenke utenfor brev" som lite omfattende, men har i utgangspunktet ikke dette i sine utviklingsplaner.

 

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*