Bruk av meldingkø ved sending av meldinger i digital postkasse

Avsender henter sine kvitteringer/meldinger fra en kø hos meldingsformidler. Hvordan fungerer denne?

Publisert: 22. jun 2018, Sist endret: 22. jun 2018

Meldingskøen er den køen som avsender henter sine kvitteringer fra hos meldingsformidler.

Det er avsender sitt ansvar å hente og bekrefte alle meldinger fra meldingsformidler.

Vanlig bruk av meldingskøen vil være å angi om en melding/kvittering skal legges i/hentes fra normal eller prioritert kø.

Oppbygging av kønavn

meldingskøen er en URN-streng som bygges opp slik:

  • "urn:{normal|prioritert}{:kønavn}"

{normal|prioritert}

Angir om meldingen skal legges i kø for prioriterte meldinger eller ikke. Dette medfører håndtering etter to forskjellige SLA kravsett.

{kønavn}

URN-streng definert av avsender som identifiserer køen som meldingen skal legges i/hentes fra.

Standard verdier

Dersom MPC ikke er angitt, så vil den bygges opp basert på følgende verdier:

  • meldingstype: "normal"
  • kønavn: tom streng

Standard MPC blir da:

  • "urn:normal"

Jeg har flere testmiljøer integrert, hvordan unngår jeg at disse går i beina på hverandre?

Dersom avsender har flere testmiljøer som alle er integrerte mot testmiljøet til meldingsformidler, må avsender skille disse testmiljøene ved å definere unike kønavn/mpc for hvert miljø.

eksempel slik:

  • "urn:normal:systemintegrasjonsmiljø"
  • "urn:normal:akseptansetestmiljø"

Hvordan kan avsender skille to avsendersystemer slik at de ikke henter hverandres kvitteringer?

Dersom avsender har både et fagsystem og et sak/arkivsystem som begge er direkte integreret mot digital postkasse til innbyggere, må begge avsendersystemer passe på at de skilles slik at ikke de henter hverandres kvitteringer.

Dette gjør avsender ved å angi forskjellige kønavn/mpc for hvert avsendersystem.

eksempel slik:

  • "urn:normal:sakarkiv"
  • "urn:normal:fagsystemX"

Hvem definerer meldingskøen?

Det er avsender som selv definerer sine meldingskøer.

Når avsender sender en DigitalpostMelding, definerer avsender MPC/meldingskø. Alle tilhørende kvitteringer vil legges på denne køen.

Hvor lang tid har avsender på å bekrefte en melding?

  • 5 minutter

Dersom avsender venter lengre enn 5 minutter med å bekrefte en melding, vil meldingsformidler legge meldingen tilbake på køen, og avsender vil måtte hente og bekrefte den på nytt.

Hva er MPC?

MPC = Message Partition Channels

MPC er en definert funksjonalitet i transportprotokollen AS4 Light Client Conformance Profile som er brukt i digital postkasse til innbyggere.

MPC er meldingskøen.

 

 

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*