Hvordan ta i bruk Digital postkasse til innbygger for kommuner som bruker KS SvarUT

Kommunene har i lang tid formidlet digital post til innbyggere og virksomheter gjennom SvarUt. SvarUt er nå knyttet til den felles offentlige løsningen for Digital postkasse til innbyggere, slik at SvarUT kan videresende post til e-Boks og Digipost. Dette er svært enkelt for kommunene, men det er noen ting som må gjøres før man kan komme i gang.

Publisert: 14. aug 2018, Sist endret: 16. aug 2018

Steg 1: Ta kontakt med Difi

Opprett kontakt med Difi ved å sende e-post til idporten@difi.no. Difi vil deretter opprette din kommune som avsender og guide dere videre.

Steg 2: Aksepter bruksvilkår og aktiver digital postkasse

Difi sine bruksvilkår må aksepteres før dere tar løsningen i bruk. Det er laget generelle bruksvilkår for Difi sine felleskomponenter og spesielle bruksvilkår for digital postkasse til innbyggere og kontakt- og reservasjonsregisteret. Bruksvilkårene må aksepteres av en som har rett til å signere i kommunen. Bruksvilkårene kan leses på den åpne delen av samarbeidsportalen. Ved å logge inn kan kommunen enkelt akseptere vilkårene digitalt.

Steg 3: Aktiver SDP i SvarUT

Logg inn i https://svarut.ks.no og velg den avsenderen som skal konfigureres og deretter fanen SDP.

  • Skriv inn organisasjonsnummeret og navnet på kommunen.
  • Det kan legges inn en ekstra egendefinert tekst for meldingen i SDPs meldingsboks.
  • Feltet avsenderindikator fylles kun ut etter samråd med Difi.

Gjennomfør ROS-analyse

I henhold til personopplysningsforskriften skal det gjennomføres en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) før løsningen tas i bruk. Dette er et internt dokument for din virksomhet, og innebærer at det gjøres selvstendige vurderinger av sikkerheten i løsningen opp mot det dere skal bruke løsningen til. En arbeidsgruppe i regi av KS har utarbeidet en mal for ROS-analyse som kan benyttes. Alternativt kan Difis mal for gjennomføring av ROS-analyse benyttes (*lemnke*).

Informasjon til egne innbyggere

Så snart din kommune har aktivisert SDP i SvarUT, er din kommune klar til å sende post digitalt til alle innbyggere som har opprettet en postkasse hos e-Boks eller Digipost. Det er innbygger selv som velger seg en digital postkasse. Det offentlige har felles interesse i, og utfordring med, å motivere innbyggerne til å aktivt velge en postkasse. Kommunene kjenner sine brukergrupper best og må ut fra denne kunnskapen finne gode måter å rekruttere nye postkassebrukere.

Difi lager og gjør tilgjengelig innbyggerrettet informasjon om den digital postkassen på www.norge.no. Difi ønsker at kommunene henviser innbyggerne hit for mer informasjon. Slik sikrer vi et felles budskap på tvers av ulike offentlige virksomheter. Difi tilbyr en pakke med materiell som kan brukes av dere på ulike flater. Materiellet er tilgjengelig på her på samarbeidsportalen.

Vi ønsker at kommunene fremmer bruken av digital post ved å:

  • Sende mest mulig post digitalt

  • Oppfordre kommunens innbyggere til å velge digital postkasse

  • Anbefale den digitale postkassen ved alle naturlige anledninger

  • Bruke felles budskap og henvise innbyggerne til informasjon på www.norge.no

Kostnader

Det påløper transaksjonskostnader for hvert brev som videresendes til e-Boks og Digipost. Prisene for å bruke den digitale postkassen finner dere på samarbeidsportalen. Her finnes det også annen informasjon om løsningen.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*