Integrasjon med signeringstjenestens maskin-maskin grensesnitt

Integrasjon med signeringstjenestens maskin-til-maskin-grensesnitt kan gjøres på flere måter.

Publisert: 15. aug 2018, Sist endret: 15. aug 2018
  1. Bruk av klientbiblioteker: Tjenesten vil levere klientbiblioteker som forenkler integrasjonsprosessen for kunder som ønsker å integrere signeringstjenesten inn i sine egne systemer. Klientbibliotekene vil støtte programmeringsspråkene Java og .NET.

  2. Integrasjon via programvareprodukt: Mange kunder benytter et fagsystem som sak- og arkivsystemer eller andre programvareprodukter som kilde for dokumenter som skal signeres.

  3. Egenutviklet integrasjon: Maskin-til-maskin-grensesnittet til signeringstjenesten vil dokumenteres, slik at kunder om ønskelig kan gjøre egen integrasjon.

For det siste scenariet beskrevet i under bruksscenarier (manuelle asynkrone signeringsoppdrag i signeringsportalen) vil det ikke være noen form for integrasjon.

Eksempel på bruk ved de ulike scenariene

Signeringsoppdrag vil kunne opprettes på to måter: automatisert ved hjelp av maskin-til-maskin-grensesnitt, og manuelt i signeringsportalen.

Sluttbrukere vil primært kunne signere dokumenter på to måter: synkront i kontekst av nettsidene til kunde, og asynkront via signeringsportalen.

Under er tenkte eksempler på integrasjonsmønster for de ulike maskin-til-maskin-integrasjonene samt for manuell integrasjon via signeringsportalen (som ikke krever teknisk integrasjon hos kunde)

Integrasjonsmønster 1: Synkrone signeringsoppdrag med maskin-til-maskin-integrasjon

Dette integrasjonsmønsteret vil passe for større kunder som har egne portaler og nettløsninger, og som ønsker å tilby signering sømløst som en del av en prosess der brukeren allerede er innlogget i en sesjon på kundes nettsider. For kunden er det viktig at brukeren opplever prosessen som en integrert del av deres brukerflyt, og brukeren blir derfor sendt tilbake til kundens nettsider etter at signeringen er gjennomført.

Eksempel:

Ola Nordmann ønsker å søke lån og stipend for utdanning fra Lånekassen.

Lånekassen har en nettløsning der brukere selv kan sende inn søknader digitalt.

Ola logger inn på www.lanekassen.no, navigerer seg fram til riktig seksjon og fyller ut et søknadsskjema.

Lånekassen presenterer betingelsene og ber Ola om å signere en avtale i form av et PDF-dokument.

Ola trykker på knappen for signering på Lånekassens sider. Lånekassen oppretter et signeringsoppdrag via signeringstjenestens maskin-til-maskin-grensesnitt, og sender Ola til signeringsportalen.

Siden Ola allerede har logget inn via ID-porten på Lånekassens sider, blir han automatisk logget inn i signeringsportalen via single sign-on, og ser dokumentet som er klart for signering.

Han leser dokumentet, velger å signere det, og følger signeringsflyten for valgt leverandør av e-ID.

Signeringsportalen sender Ola tilbake til Lånekassens sider. Lånekassen gjør et kall mot Signeringstjenesten og verifiserer at dokumentet er signert. Ola får presentert en bekreftelse på signeringen. Lånekassen kan når de vil hente det signerte dokumentet via maskin-til-maskin-grensesnittet.

 

Integrasjonsmønster 2: Asynkrone signeringsoppdrag med maskin-til-maskin-integrasjon

Dette integrasjonsmønsteret passer for kunder som ønsker å opprette signeringsoppdrag ved hjelp av en maskin-til-maskin-integrasjon, men som ikke har en egen portal der sluttbruker kan utføre signeringen, eller som ønsker å benytte signeringstjenesten som et ledd i en flyt som ikke starter med at sluttbruker befinner seg på kundens nettsider.

Eksempel:

Kari Nordmann sitter på telefon med en saksbehandler hos Innovasjon Norge.

Saksbehandleren trenger Karis signatur på en kontrakt, sammen med signaturen til tre andre parter som Kari skal samarbeide med i et innovasjonsprosjekt.

Saksbehandleren bruker Innovasjon Norges internsystem for dokumenter til å opprette kontrakten, og skriver inn de fire partenes fødselsnumre.

Dokumentsystemet lagrer kontrakten, og sender den deretter til signeringstjenesten for signering. Her sendes de fire fødselsnumrene med.

De fire partene logger seg alle inn i signeringsportalen når det passer for dem, hvor de finner dokumentet til signering. Alle fire signerer dokumentet i løpet av de neste dagene.

Dokumentsystemet sjekker jevnlig status, og så snart det får beskjed om at signeringsoppdraget er ferdig, laster det ned det signerte dokumentet.

Saksbehandleren kan deretter gå inn i dokumentsystemet og behandle saken videre.

Integrasjonsmønster 3: Asynkrone signeringsoppdrag med manuell integrasjon via signeringsportalen

Dette integrasjonsmønsteret passer for kunder som av ulike årsaker ikke ønsker å gjøre en maskin-til-maskin-integrasjon. Integrasjonsmønsteret krever ingen teknisk integrasjon hos kunden, det vil kun være prosessendringer hos kunden som skal til for å ta signeringstjenesten i bruk.

Eksempel:

Jon Nordmann jobber i en mindre offentlig virksomhet og har et dokument som skal signeres av en innbygger. Han står selv for utarbeidelsen av dokumentet.

Jon logger seg inn i signeringsportalens kunde-grensesnitt som han har fått tilgang til å benytte så lenge han er ansatt.

Jon navigerer seg frem til å opprette et nytt signeringsoppdrag, laster opp dokumentet, skriver inn fødselsnummer til innbyggeren, og legger ved en kort beskjed.

Jon varsler innbyggeren om at han ønsker dokumentet signert.

Innbyggeren logger seg inn i signeringsportalen, finner dokumentet, og signerer dette med sin e-ID.

Jon får et varsel så snart innbyggeren har signert, og kan da logge seg inn i signeringsportalen igjen, og laste ned den signerte versjonen.

Deldette

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*