Mandat for brukerrådet for Digdirs digitale fellesløsninger

Versjon 1.2 oppdatert av Digdir 19.februar 2020

Publisert: 12. Feb 2019, Sist endret: 19. Feb 2020

1. Bakgrunn

Digdir forvalter ID-porten, kontakt- og reservasjonsregisteret, digital postkasse til innbyggere, eSignering, eFormidling, Maskinporten og eInnsyn. Dette er fellesløsninger som skal utvikle seg i takt med offentlig sektors behov for nye tjenester og den teknologiske utviklingen, innenfor de rammer som er besluttet av politiske myndigheter.

For å sikre at Digdirs fellesløsninger utvikles og forvaltes i tråd med offentlig sektors behov, vil Digdir benytte brukerrådet til samarbeid og dialog med offentlige virksomheter.

2. Formål

Brukerrådet er et rådgivende organ for Digdir. Brukerrådet skal diskutere:

  • status, endringsønsker og videreutviklingsprosjekter for Digdirs digitale fellesløsninger
  • annet av relevans for forholdet mellom kundene og fellesløsningene.

3. Medlemmer og roller

Deltakelse i brukerrådet er åpen for alle kunder, men Digdir har mulighet til å begrense antall deltakere. Ved behov kan Digdirs eksterne leverandører tilknyttet fellesløsningene inviteres til å delta på møter i brukerrådet.

4. Møter

Brukerrådet møtes minimum én gang i året. Kostnader knyttet til deltakelse i brukerrådet, må dekkes av den enkelte kunde. Digdir leder møtene i brukerrådet, kaller inn til møter og fører referater. Digdir har ansvar for at brukerrådet fungerer etter hensikten og skal sørge for god saksforberedelse i forkant av møtene. Alle kunder kan foreslå saker til brukerrådet. Møteinnkallinger og -referater gjøres tilgjengelig på Samarbeidsportalen.

Deldette

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*