Difi gir innbyggerne et puff - rekrutterer digitale postkasser

Forrige uke kjørte Difi i gang en rekrutteringskampanje til innbyggerne hvor vi oppfordrer de som ennå ikke har opprettet seg en digital postkasse om å gjøre det.

Publisert: 19. sep 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Hittil har 1,9 millioner innbyggere valgt å opprette en digital postkasse. Nå ønsker vi å gi folk et lite puff, slik at postkassen i enda større grad blir allemannseie.

Budskapet i kampanje e-posten er at digital post er sikkert, raskt og miljøvennlig - og dessuten gjør at staten og kommunen sparer penger de heller kan bruke på bedre tjenester til sine innbyggere. I tillegg synes vi det er viktig å påpeke vi at vanlig epost ikke er sikkert nok for personsensitiv informasjon.

Målgruppen er alle innbyggere over 16 år som ikke har reservert seg mot digital kommunikasjon, og som ennå ikke har opprettet seg en digital postkasse. Vårt mål er å øke antall postkasser med 5 til 10%, og vi vil gjennom kampanjeperioden holde dere oppdaterte på antall opprettet digitale postkasser. 

I tillegg til kampanje e-posten blir det sendt ut en nyhetsartikkel til alle lokalaviser med innhold tilpasset hvert fylke.

Noen korte og artige filmer som ble laget til kampanje i 2016, har fått ny Difi-logo og vil bli distribuert på Facebook. Filmene ser dere neders på denne siden. 

Hjelp oss gjerne med å dele innlegg om kampanjen i deres egen virksomhets kanaler!

Deldette