eInnsyn - Hvordan ta i bruk fulltekstpublisering?

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har sammen med Oslo kommune utviklet eInnsyn og den største nyheten var at med ny løsning kan forvaltningsorganer også overføre og publisere journaldokumentene. Administrasjonsavdelingen i Digdir har identifisert følgende 5 områder som må håndteres og løses for at Digdir selv skal kunne ta i bruk eInnsyn på en god måte. Les hele rapporten som Digdir har lagt til grunn for utvikling av sine rutiner knyttet til publisering av journaldokumenter.

Publisert: 24. sep 2018, Sist endret: 27. Feb 2020

Fra dokumentangst til dokumentfangst

Med eInnsyn vil det være mulig å fulltekstpublisere dokumenter ved å overføre lenker. På denne måten kan den sentrale statsforvaltningen publisere journalførte dokumenter til Internett. Dette har flere fordeler. Det legges til rette for å bruke eInnsyn som en kanal for å spre offentlige dokumenter av allmenn interesse. Innbyggere og media vil da kunne hente dokumenter i fulltekst uten å be forvaltningsorganet om innsyn. Det vil bidra til at forvaltningen blir mer åpen og gjennomsiktig, det gir en rask effektuering av åpne dokumenter, og forvaltningsorganene får en mer effektiv håndtering av innsynskrav.

Les hele rapporten som Digdir har lagt til grunn for utvikling av sine rutiner knyttet til publisering av journaldokumenter.

Deldette