ID-porten – 18-09 release vert produksjonssett 11.september kl. 00:30

Det ventast periodar med nedetid/ustabilitet i tidsrommet 00:30-01:00.

Publisert: 06. sep 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Innhald i 18-09 releasen

•    oppgradering av eIDAS Node
•    ny attkjenningslogikk for mapping mellom utanlandsk brukar og norsk D-nummer
•    avansert og enkel eIDAS over OIDC
•    enkel eIDAS over OIDC 
 

Deldette