Digital postkasse - nye muligheter knyttet til utskrifts- og forsendelsestjenesten

Innstikk og scanning fra utskriftstjenesten er en ny tjeneste i forlengelse av utskrifts- og forsendelsestjenesten som er tilknyttet digital post til innbyggere.

Publisert: 07. nov 2018, Sist endret: 06. des 2018

Digital postkasse til innbyggere (DPI) tilbyr i tillegg til digital post, også en utskrifts- og forsendelsestjeneste med utskrift, konvoluttering og frankering. Det innebærer at all post til innbyggere kan sendes samme sted, også det som skal på papir i posten. Alt som sendes til utskrift- og forsendelsestjenesten sendes kryptert gjennom løsningen.

Gjennom utskrifts- og forsendelsestjenesten er det nå mulig å legge med innstikk i konvoluttene som sendes ut, for eksempel en svarkonvolutt der mottaker skal fylle ut et skjema og returnere i en ferdig frankert konvolutt eller informasjonsmateriell som brosjyrer. Som en del av tjenesten for innstikk i forsendelser, tilbys muligheten for å digitalisere returnerte svarskjema.

Mer om denne tjenesten finner du under Funksjonell dokumentasjon.