Oppdatert: ID-porten - 18-11 release vert produksjonssatt 20. november kl 00:30

Det ventast periodar med nedetid/ustabilitet i tidsrommet 00:30-01:30.

Publisert: 07. nov 2018, Sist endret: 20. nov 2018

Innhold i releasen:

  1. Foretrukket språk blir en ny attributt i dine kontaktopplysninger
    1. Prepopulere språkvalg i Kontakt-og Reservasjonsregistret
    2. Innbygger logger inn i Dine Kontaktopplysninger og får se og kan endre sitt språkvalg.
    3. Tjenesteeier kan finne innbyggers språkvalg ved å søke han opp i Kontaktregisteret
  2. OpenAM oppgradering
  3. Gjøre OpenID Connect (OIDC) mer robust.