Bruksvilkår for fellesløsninger - presisering av hendelseshåndtering og databehandleravtale

Det er foretatt noen presiseringer i bruksvilkårene for fellesløsningene som vil være gjeldende fra 01.01.2019. Dette er en presisering av punkt 1.5.5 Prioritering av hendelser etter alvorlighetsgrad og en oppdatering av databehandleravtalen, punkt 6.7 Behandling av personopplysninger (databehandleravtale) og 1.7 Generelt om personopplysninger (databehandleravtale).

Publisert: 04. des 2018, Sist endret: 03. Jan 2019

I tillegg er det gjort noen språklige justeringer i kapitellene som tar fore seg det spesielle ved fellesløsningene.

Dersom dere har spørsmål knyttet til bruksvilkårene eller justeringene som trer i kraft fra 01.01.2019 send oss en e-post på idporten@difi.no.   

Deldette

Kontakt