Tilgangsstyring til verksemda sin innboks i Altinn er viktig.

Offentleg sektor kommuniserer i stadig større grad digitalt. God kontroll med tilgangsstyring i verksemda sin innboks i Altinn er viktig, forklarer Difi, Altinn og KS i ein felles uttalelse.

Publisert: 15. Feb 2019, Sist endret: 19. Feb 2019

Internt i forvaltninga vert meldingar primært sende frå fagsystem til fagsystem.

Difi, KS og Altinn oppfordrar alle verksemder om å sikre gode rutinar for mottak av post i Altinn innboks. 
I ein felles uttale set vi fokus på personsensitiv informasjon, tilrådde tiltak på kort sikt og litt om samarbeidet på tvers.

Tilgangsstyring og rollar i Altinn