Digital postkasse til innbyggere – ny risiko- og sårbarhetsanalyse

Difi har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av digital postkasse til innbyggere.

Publisert: 02. Apr 2019, Sist endret: 24. sep 2019

Den opprinnelige ROS-analysen av digital postkasse ble utført i 2014, og tilgjengeliggjort på Samarbeidsportalen. Risikoregisteret for digital postkasse dokumenteres og vedlikeholdes fortløpende. Siden det var fire år siden en fullstendig risikovurdering, ønsket Difi å få gjennomført en ny omfattende gjennomgang av risikoregisteret. Lenke til ROS-analysen gjennomført i 2018-2019 finner du her.