Buypass Intermediate-sertifikater for SSL må erstattes

Nye intermediate-sertifikat for Buypass Class 2 CA 2 og Buypass Class 3 CA 2 SSL sertifikat fra 15.mai 2019.

Publisert: 03. Mai 2019, Sist endret: 24. sep 2019

Buypass har tatt i bruk nye intermediate-sertifikat for Buypass Class 2 CA 2 og Buypass Class 3 CA 2 SSL sertifikat.

Virksomheter som har Buypass sertifikat som er utstedt før 25.mars 2019, må laste ned nye intermediate-sertifikat. Gamle sertifikat blir revokert/sperret 15.mai 2019.

Verktøy for å se hvilket sertifikat som er registrert på et domene: https://buypass.no/ssl/resources/ssl-tool

Nedlastning og informasjon om nye intermediate-sertifikat: https://buypassdev.atlassian.net/wiki/spaces/SSL/pages/608337921/Nye+Intermediate-sertifikater

For mer informasjon, kontakt Buypass AS:
E-post: kundeservice@buypass.no
Tel:       22 70 13 00

Kontakt