eFormidling/eInnsyn - Viktig endring

I samband med nytt grensesnitt for eFormidling og eInnsyn må alle installere Integrasjonspunktet og eInnsyns-klienten på nytt mandag 23. september. Det vert også endringar i samband med ny driftsplattform hjå leverandør 1. og 29. november.

Publisert: 28. jun 2019, Sist endret: 24. sep 2019

 

1. eFormidling og eInnsyn: Nytt grensesnitt 

eFormidling tok måndag 23. september i bruk eit nytt grensesnitt for sending og mottak for meldinger. 

 

2. eFormidling og eInnsyn: Ny driftsplattform

Difi flyttar eFormidling og eInnsyn over til ny driftsplattform hos ekstern leverandør henholdsvis 1. og 29.november.

 

3. Spørsmål og svar - Nytt grensesnitt

Her samlar vi spørsmål og svar om Nextmove-grensesnittet

 

1. eFormidling/eInnsyn: Nytt grensesnitt

Ny versjon av eFormidling/eInnsyn blir sett i produksjon 23. september 2019. Vi ber derfor at de allereie no førebur dette. Endringa fører til ny installasjon av integrasjonspunktet og ny eInnsyns-klient. 

 


Konsekvens av omlegginga

Frå og med 23. september kl. 09:00 må ein ta i bruk:

 • ny versjon (2.0) av integrasjonspunktet (gjeld alle brukarar av eInnsyn og eFormidling) 
 • ny eInnsynsklient (v2.0.1) for brukarar av eInnsyn. Gammal versjon vil IKKJE fungere etter 23. september
 • det er ikkje mogleg å gå tilbake til gammel versjon eller bruke gammal versjon av integrasjonspunktet etter 23. september
 • ein treng ikkje å gå over til Arkivmeldingen, men kan fortsette med BEST/EDU format etter oppgraderinga
 • all trafikk vil gå som normalt etter mandag 23.sept så snart en har utført oppgraderingen  

Viktige fristar og datoar

 • etter kl 15.00 fredag 20.09 skal det ikkje sendast eFormidlings-meldingar før nytt integrasjonspunkt (2.0) er starta opp måndag 23. september
 • det er viktig at fristen for opggradering til ny versjon blir overholdt. Om ikkje vil både eFormidling og eInnsyn stoppe å fungere
 • ny versjon av integrasjonspunktet (v2.0)og ny eInnsynsklient (v2.0.1) er nå tilgjengelig for nedlasting. Dei vil ikkje virke før mandag kl. 0900.
 • Løysingane vil være nede fra fredag 20.09.2019 kl. 15:00 - mandag 23.09.2019 kl.  09:00.  

 

2. eFormidling og eInnsyn: Ny driftsplattform

 • eFormidling flyttast til ny driftsplattform 01.11.2019
 • eInnsyn flyttast til ny plattform 29.11.2019.

Konsekvens av omlegginga

 • Det vil ble behov for nye brannmuropningar i eFormidling. Vi vil informere om nye IP-adressene så snart dei er klare. 

QA-miljø

 • QA-miljø for ny driftsplattform eFormidling blir tilgjengeleg  27.9.2019 
 • QA-miljø for ny driftsplattform eInnsyn blir tilgjengeleg 25.10.2019.

Viktige fristar og datoar

 • Vi kjem tilbake med meir informasjon om dette.

 

3. Spørsmål og svar - Nytt grensesnitt

Deldette

Kontakt