eFormidling/eInnsyn - Viktig endring

I samband med nytt grensesnitt for eFormidling og eInnsyn må alle installere Integrasjonspunktet og eInnsyns-klienten på nytt mandag 23. september. Det vert også endringar i samband med ny driftsplattform hjå leverandør 1. og 29. november.

Publisert: 28. jun 2019, Sist endret: 14. aug 2019

1. eFormidling og eInnsyn: Nytt grensesnitt 

eFormidling tar måndag 23. september kl 09.00 i bruk eit nytt grensesnitt for sending og mottak for meldinger. 

2. eFormidling og eInnsyn: Ny driftsplattform

Difi flyttar eFormidling og eInnsyn over til ny driftsplattform hos ekstern leverandør henholdsvis 1. og 29.november.

3. Ytterlegare informasjon

Her finn du meir om viktige datoar og anna relevant informasjon.

4. Spørsmål og svar - Nytt grensesnitt

Her samlar vi spørsmål og svar om Nextmove-grensesnittet

 

1. eFormidling/eInnsyn: Nytt grensesnitt

Ny versjon av eFormidling/eInnsyn blir sett i produksjon 23. september 2019. Vi ber derfor at de allereie no førebur dette. Endringa fører til ny installasjon av integrasjonspunktet og ny eInnsyns-klient. 


Konsekvens av omlegginga

Frå og med 23. september kl 09 må ein ta i bruk:

 • ny versjon (2.x) av integrasjonspunktet (gjeld alle brukarar av eInnsyn og eFormidling) Version 1.x vil IKKJE fungere etter 23. september
 • ny eInnsynsklient (gjeld brukarar av eInnsyn)
 • vi presiserer at all trafikk vil gå som normalt sjølv om denne endringen skjer. (Så sant nytt integrasjonspunkt og eInnsyns-klient blir lagt inn innan fristen)
 • Det er ikkje lagt til rette for bakoverkompabilitet mellom gammalt og nytt grensesnitt i eFormidling.

Viktige fristar og datoar

 • Etter kl 16.00 fredag 20.09 skal det ikkje sendast eFormidlings-meldingar før nytt integrasjonspunkt (2.x) er starta opp måndag 23. september
 • Det vil vere mogleg å legge inn ny versjon av integrasjonspunkt og eInnsyns-klient før 23. september
 • Det er viktig at fristen blir overholdt. Om ikkje vil både eFormidling og eInnsyn stoppe å fungere f.o.m 23. september
 • Ny versjon av integrasjonspunktet og ny eInnsyns-klient blir tilgjengeleg før 23. september.
   

Planlagt nedetid i løysingane

 • Vi kjem tilbake med meir informasjon om dette.

 

2. eFormidling og eInnsyn: Ny driftsplattform

 • eFormidling flyttast til ny driftsplattform 01.11.2019
 • eInnsyn flyttast til ny plattform 29.11.2019.

Konsekvens av omlegginga

 • Det vil ble behov for nye brannmuropningar i eFormidling. Vi vil informere om nye IP-adressene så snart dei er klare. 

QA-miljø

 • QA-miljø for ny driftsplattform blir tilgjengeleg for eFormidling 27.9.2019 
 • QA-miljø for ny driftsplattform blir tilgjengeleg for eInnsyn 25.10.2019.

Viktige fristar og datoar

 • Vi kjem tilbake med meir informasjon om dette.

 

3. Ytterlegare informasjon om endringane

 • Vi vil forløpande oppdatere denne nettsida med informasjon om endringane
 • Sak/arkiv-leverandørar er orientert om dei kommande endringane
 • Neste planlagte informasjonsepost: ca 7. august.

 

Spørsmål om endringa kan rettast til idporten@difi.no.

 

 

4. Spørsmål og svar - Nytt grensesnitt

Vil nytt grensesnitt for eFormidling og eInnsyn ha betydning for øvrige komponenter, som for eksempel format på og metode for overføring av postjournaler?

SVAR: Nei

 

Er fristen 23.september klokka 09:00 den siste mulige fristen, den første mulige fristen, eller begge deler, for når nytt integrasjonspunkt skal tas i bruk? Slik jeg leser informasjonen planlegges det med «big bang», dvs at alle konsumenter av Integrasjonspunkt må endre på eksakt samme tidspunkt, og ingen kan ta i bruk integrasjonspunkt (2.x) før dette tidspunktet, men heller ikke etter dette tidspunktet. Stemmer det?

SVAR: Ja det stemmer at dette er "big bang". Svaret er "begge deler" på når en kan installere/ta i bruk nytt integrasjonspunkt. En kan godt installere nytt integrasjonspunkt noe før 23. september. Feks mellom fredag ettermiddag 20. september og søndag 22. september. Men integrasjonspunktet vil ikke kunne sende eller motta meldinger i perioden  i denne perioden. Derfor er det lagt opp til at virksomhetene installerer nytt integrasjonspunkt mandag 23. september fra kl 09.00.

 

Dere presiserer at all trafikk vil gå som normalt, men jeg antar det forutsetter at alle stenger ned integrasjonspunktene, og einnsynsklientene, og integrasjonspunktene sine fredag 20.09 klokka 16:00, avinstallerer versjonen de har, og installerer nye versjoner (2.x), som ikke kan fyres opp før etter klokka 09:00 mandag 23.september? Hva er betydningen av de oppgitte «fristene»?

SVAR: Meldinger vil gå som normalt i infrastrukturen så lenge en forholder seg til dette:
a)  ikke sender eFormidlingsmeldinger etter kl 16 fredag på integrasjonspunkt 1.x (Difi tar ned "gammel" infrastruktur  en tid etter kl 16 fredag (fredag kveld forhåptentligvis) når vi ser at alle meldinger sendt fram til kl 16 fredag har gått gjennom)
b) setter i drift nytt integrasjonspunkt (2.x) som er oppe og kjører fra 23. september

 

Dere skriver at det vil være mulig å «legge inn ny versjon av integrasjonspunktet og einnsyn-klienten før 23.september». Betyr det at man kan kjøre to versjoner i parallell? Eller vil man kunne ta i bruk versjon 2.x før det oppsatte tidspunktet 23.september klokka 09?

SVAR: En kan installere integrasjonspunktet 2.x før 23. september. Men det ville ikke kunne kjøre og sende/motta meldinger før 23. september kl 09. Så i praksis vil det ikke være mulig å ha to integrasjonspunkt kjørende i parallell.

 

Vil det være mulig å teste nytt integrasjonspunkt og eInnsynslient før 23. september?

SVAR: Ja, i løpet av uke 34 kan en ta kontakt med idporten@difi.no for å få tilgang.

 

Kan vi installere den i produksjon tidligere enn den 23.09? 

SVAR: Ja, det kan installeres helgen 21-23 september, men integrasjonspunktet vil ikke kunne sende eller motta meldinger i denne perioden. 

 

Har dere spørsmål knyttet til eInnsyn og fulltekstpublisering? 

Klikk her for å komme til dokument med mye god informasjon om fulltekstpublisering. 

Deldette

Kontakt