Torget for nasjonale fellesløsninger

Vi har gode digitale fellesløsninger i Norge og Difi jobber for at enda flere skal ta dem i bruk. For å skape bedre oversikt om hva som finnes og hvilke behov løsningene dekker, samler vi nå generell informasjon om løsningene på ett sted: På Torget for nasjonale fellesløsninger.

Publisert: 28. jun 2019, Sist endret: 16. sep 2019

Kort om Torget

Torget for nasjonale fellesløsninger er for alle som utvikler digitale tjenester i eller for offentlig sektor. Torget skal gjøre det enklere å finne løsninger de kan gjenbruke. Derfor tar vi tjenesteeiernes perspektiv. Vi har laget kategorier, eller innganger til tilgjengelige fellesløsninger, som reflekter funksjonelle behovene tjenesteeierne har når de lager digitale tjenester.

 
 

Over 20 av de mest sentrale fellesløsningene er med i oversikten. Prosjektet har vært ledet av Difi med bidrag fra Altinn og andre virksomheter i første fase, og vi ønsker å involvere flere virksomheter fremover. Gode eksempler på samspill mellom løsningene vil legges til fortløpende. 

 

Lansert på Digitaliseringskonferansen

På Digitaliseringskonferansen ble første versjon av Torget lansert og det ble rigget et fysisk torg på utstillerområdet. Her kunne man møte representanter for løsningene ansikt til ansikt, og høre mer om de ulike fellesløsningene. Å samle brukere og forvaltere av løsningene viser hvordan de ulike løsningene ikke konkurrerer med hverandre, men dekker forskjellige funksjonelle behov for ulike målgrupper, men som passer sammen i en større sammenheng.