Viktig informasjon om tilgang til Kontakt- og reservasjonsregisteret gjennom SOAP-grensesnitt

SOAP-grensesnitt for Kontakt- og reservasjonsregisteret fases ut 01.januar 2022

Publisert: 28. aug 2019, Sist endret: 24. sep 2019

Det er besluttet at SOAP grensesnitt mot kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR) skal fases ut 01.01.2022.


Det er i dag to ulike grensesnitt for å koble seg til Kontakt- og reservasjonsregisteret - SOAP og REST-API (via OpenID Connect).
Tjenesteeiere som benytter SOAP-grensesnittet, må gå over til REST-API-grensesnittet før 01.01.2022.

Teknisk dokumentasjon for REST-API finnes på https://difi.github.io/felleslosninger/oppslagstjenesten_rest.html

Nye integrasjoner mot KRR vil nå kun bli opprettet med REST-API-grensesnitt.

Kontakt