Bruksvilkår - presisering i kapittelet for Maskinporten

Etter innspill fra en kunde har vi lagt inn noen presiseringer i kapittelet for Maskinporten, avsnitt 3.6 som går på personopplysninger. Det gjeldende vilkåret har versjon 1.3.1.

Publisert: 23. sep 2019, Sist endret: 03. okt 2019

Avsnitt 3.6 personopplysninger er endret til: 

API-tilbyder kan begrense tilgangen til data ved å kreve at konsument oppgir fødselsnummer i token for å hente ut informasjon. Ved utveksling av data vil bruk av personnummer i token gi lavere risiko for misbruk av token på avveie. Det vil også støtte opp om kravet til dataminimering i personopplysningsloven. Difi vil være databehandler for fødselsnummer og eventuell annen informasjon i tokenet som sammen med fødselsnummeret kan regnes som personopplysninger. Både konsument av data og tilbyder av data må ha behandlingsgrunnlag for personopplysninger i token (personopplysningsloven art. 6, jf § 1) og saklig og nødvendig behov for behandling av fødselsnummer (personopplysningsloven § 12).

Token blir ikke loggført av Difi.