Engasjerende fagdag for ID-porten

I forbindelse med strategiarbeidet til ID-porten inviterte Difi til åpen fagdag. Om lag 45 personer deltok på fagdagen, der målet for var kunnskapsutveksling rundt utviklingen av identitetshåndtering og ID-forvaltningen i Norge.

Publisert: 16. sep 2019, Sist endret: 04. des 2019

Med fokus på fremtiden

Endringer i samfunnet, teknologi og rammeverk har gjort det nødvendig å revidere den eksisterende produktstrategien for ID-porten. I tillegg til strategiarbeidet informerte Frank Fardal og Jørgen Binningsbø i Difi om planer for ID-porten, den nylanserte fellesløsningen Maskinporten, og den kommende løsningen Ansattporten. Jon Ølnes i Signicat snakket om fremtidens eID og Håkon Jendal i Nav snakket om NAV sin fremtidige behov og utfordringer på identitetsområde.

Bård Henjum i Difi forteller at gode innspill og spørsmål fra salen førte til gode diskusjoner og dialoger, både i plenum, pauser og etter at fagdagen var over.


Presentasjoner fra fagdagen:

Ny produktstrategi ID-porten

ID-porten leverer sikker autentisering til over 850 offentlige virksomheter, og er i dag den mest brukte felleskomponenten til Difi. Dagens produktstrategi ble skrevet i 2014 for perioden 2015-2020, men er i dag under revidering.