Justeringer – bruksvilkår for Difis fellesløsninger

I forbindelse med lansering av Maskinporten er det utarbeidet to nye bruksvilkår. I tillegg har vi noen småjusteringer i enkelte av de andre bruksvilkårene.

Publisert: 02. sep 2019, Sist endret: 04. des 2019

Bruksvilkår for Maskinporten

Virksomheter må akseptere de nye bruksvilkårene for Maskinporten før løsningen tas i bruk.

Bruksvilkår for private virksomheter

Disse bruksvilkårene gjelder for private virksomheter som skal ha tilgang til (er konsument av data) eller tilby (er tilbyder av data) et API som er regulert av en offentlig virksomhet. 

Endringer i eksisterende bruksvilkår

Generelle buksvilkår for Difis fellesløsninger: Utvidet beskrivelse av kategorier ved hendelseshåndtering (punkt 1.5.5).

Bruksvilkår for ID-porten: Justeringer knyttet til API-sikring (punkt 2.5.4) og presisering om bruk av underleverandører (punkt 2.6).

Digital postkasse til innbyggere: Presisering om bruk av Kontakt- og reservasjonsregisteret (punkt 4.4.2).

 

Alle bruksvilkårene finnes i Samarbeidsportalen, under menypunktet Bruksvilkår for Difis fellesløsninger.