Felles front på eKommune 2019

Digitaliseringsministeren på besøk på standen under eKommune.

På KS-konferansen eKommune under "Difi + Altinn = Digitaliseringsdirektoratet 2020" viser vi sammen hvordan det nye direktoratet skal bidra til bedre og mer tilgjengelige kommunale tjenester.

Publisert: 17. okt 2019, Sist endret: 17. okt 2019

Seminaret åpnet med en felles presentasjon hvor avdelingsdirektør Torgeir Strypet i Difi, underdirektør Andreas Rafaelsen i Altinn og avdelingsdirektør Astrid Øksenvåg i KS snakket om hvordan kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter må kunne samhandle for å utvikle brukerrettede, sammenhengende og effektive digitale tjenester. Samt hvordan eksisterende plattformer for tjenesteutvikling kan utnyttes på tvers av økosystemene.

Altinn og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) går sammen i et nytt digitaliseringsdirektorat fra 1. januar 2020. Ved å slå sammen de to spydspissene i norsk digitaliseringsarbeid ønsker digitaliseringsminister Nikolai Astrup å bidra til bedre og mer tilgjengelige offentlige tjenester, og en enklere hverdag for folk flest.

Altinn og fellesløsningene i Difi er alle gode eksempler på vellykkede statlige felleskomponenter som bidrar til digitalisering i offentlig sektor. De gir god støtte for bruk av offentlige data, støtter arbeidsflyt og utforming av stegvise dialoger, samhandling med etater, kommuner, næringsliv og borgerne.

Seminaret hadde fokus på å vise praktiske eksempler og anvendelser av fellesløsningene.

Her finner du innleggene på seminaret:

Deldette

eKommune 2019

Kontakt