Møt oss på NOKIOS

Difi er på plass i Trondheim på NOKIOS denne uken. Møt oss på stand eller delta i våre workshops om hvordan fellesløsningene kan bidra til bedre sammenhengende tjenester på tvers og få en smakebit på det nye digitaliseringsdirektoratet.

Publisert: 30. okt 2019, Sist endret: 31. okt 2019

Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) er en møteplass for alle aktører som kan bidra til bedre og mer effektive offentlige tjenester i Norge. Difi er en av flere samarbeidspartnere som deltar i planleggingen og utviklingen av konferansen. 

Altinn og Difi går sammen i et nytt digitaliseringsdirektorat fra 1. januar 2020. Ved å slå sammen de to spydspissene i norsk digitaliseringsarbeid ønsker digitaliseringsminister Nikolai Astrup å bidra til bedre og mer tilgjengelige offentlige tjenester, og en enklere hverdag for folk flest. På NOKIOS gir Difi og Altinn konkrete smakebiter på hvordan det nye digitaliseringsdirektoratet skal bidra til bedre offentlige tjenester. 

Stig Hornnes presenterte hvordan kommunene kan utvikle digitale innbyggertjenester ved bruk av fellesløsningene.

Stig Hornnes presenterte hvordan kommunene kan utvikle digitale innbyggertjenester ved bruk av fellesløsningene.

 

Stig Hornnes, produktsjef for Kontakt- og reservasjonsregisteret, deltok i workshop der Difi og Altinn viste gode eksempler på hvordan kommunene kan utvikle digitale innbyggertjenester ved bruk av statlige fellesløsninger som blant annet Kontakt- og reservasjonsregisteret, eSignering og ID-porten

Difi og Altinn arrangerte også workshopen "Slik vil vi bygge neste generasjon tjenester, med brukeren i sentrum". Den første ambisjonen i regjeringens nye digitaliseringsstrategi "Én digital offentlig sektor" er å etablere sammenhengende tjenester på tvers av etater og sektorer, med brukeren i sentrum. I første omgang knyttet til syv angitte livshendelser. Slike tjenester må bygges gjennom økt deling av data og tjenester, innenfor det som regjeringen nå kaller et felles økosystem for nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling. Rune Kjørlaug, sjefsarkitekt for Difis fellesløsninger, er en av flere representanter fra Difi og Altinn som bidrog i denne workshopen. 

Maskinporten, Difis nye fellesløsning som ble lansert i september i år, ble også presentert under konferansen. Den nye fellesløsningen fungerer som et tillitsanker - en sikringsmekanisme for trygg deling av data og som sikrer at data bare flyter dit de skal. Olav Skarsbø og Rune Kjørlaug fortalte hvordan Maskinporten bidrar til effektivisering og legger til rette for samhahandling, samtidig som den ivaretar sikkerheten gjennom internasjonale standarder og tillit. 

Olav Skarsbø og Rune Kjørlaug presenterte Maskinporten under NOKIOS.

Olav Skarsbø og Rune Kjørlaug presenterte Maskinporten under NOKIOS.

 
Olav Skarsbø og Rune Kjørlaug viser frem den nye digitaliseringsstrategien på NOKIOS. 

Olav Skarsbø og Rune Kjørlaug viser frem den nye digitaliseringsstrategien på NOKIOS.

 
Fra hovedscenen under NOKIOS

Fra hovedscenen under NOKIOS.

 

 

Kontakt