Vil gjøre det enklere å være ny i Norge

Bilde fra ideathon - gruppe med deltakere
Foto: Dirk Lammering

Innovation@Altinn og Difi arrangerte Ideathon der temaet var «Ny i Norge». Målet for Ideathonet var å involvere, engasjere og få innsikt i markedets behov, som det offentlige skal legge til grunn for tverggående tjenester på dette feltet.

Publisert: 01. okt 2019, Sist endret: 04. des 2019

Livshendelser som utgangspunkt  

I regjeringens digitaliseringsstrategi er «Ny i Norge» er en av livshendelsene som skal prioriteres når det skal utvikles sammenhengende tjenester. Ved å ta utgangspunkt i en livshendelse setter vi brukeren i fokus, og i Ideathonet så vi hvilke tverrgående tjenester som bør være på plass for å gjøre det enklere for de som kommer til Norge for å etablere seg, studere eller jobbe.

Vi er veldig glade for at vi klarte å samle en god gjeng med deltakere fra både privat og offentlig sektor på en slik dag. Noen hadde dette som arbeidsfelt og noen hadde kjent utfordringene på kroppen – alle var svært engasjerte i å få finne nye, digitale og innovative løsninger,» forteller Mari Forberg Jøndahl i Difi.

Mari Forberg Jøndahl i Difi 

«InBiz» ble juryens favoritt

En jury bestående av Difi direktør Steffen Sutorius, Avdelingsdirektør i Altinn Kristine Aasen og grunder og forfatter Maria Amelie, kåret en vinner som vil få presentere sin idè for ledergruppen i det nye digitaliserings direktoratet.

Vinneridèen hadde tatt utgangspunkt i problemstillingen om at man ønsker å starte opp en bedrift og at man som «Ny i Norge» må forhold seg til masse informasjon, krav og regler. Under arbeidsnavnet «InBiz» og ønsket å bruke ny teknologi sammen med eksisterende løsninger, plattformer og informasjonslandskap for bedre å spisse og tilgjengeliggjøre informasjon til de som vil starte en bedrift.

Bilder fra Ideathon:

Bilde fra ideathon - gruppe med deltakere
 

Foto: Dirk Lammering

Gruppearbeid, lapper på et bord
 

Foto: Dirk Lammering

Bilder av lapper med ideer på en vegg
 

Foto: Dirk Lammering

Nærbilde av ideer fra gruppearbeid
 

Foto: Dirk Lammering

Bilde fra ideathon - gruppe med deltakere
 

Foto: Dirk Lammering