Høyaktuelt tema på årets Forvaltningskonferanse

Forvaltningskonferansen 2019 hadde overskriften "Tillit under press?" Difi hadde dagen før lagt frem Innbyggerundersøkelsen for 2019 som viste at tilliten til stortingspolitikere ikke hadde vært lavere siden målingene begynte i 2013.

Publisert: 28. nov 2019, Sist endret: 28. nov 2019

Statsråd Monica Mæland innledet årets konferanse. På konferansen ble tillitsbegrepet belyst fra ulike perspektiver, og man så nærmere på hvilke utfordringer forvaltningen må håndtere i form av demografiske, økonomiske og politiske endringer. Fra talerstolen ble det sagt at "Tillit kommer til fots og forsvinner til hest". Som leverandør av fellesløsninger er vi i Difi en viktig del av å bidra til å skape tillit til offentlige forvaltning sammen med forvaltningen selv.

Du kan lese mer om innbyggerundersøkelsen her

Du kan se alle innlegg fra konferansen her