Engasjerende leverandørkonferanse for ny systemarkitektur for ID-porten

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) arbeider med en ny systemarkitetkur for ID-porten, og inviterte i den forbindelse til åpen konferanse for leverandører og andre interessenter. Om lag 45 personer deltok på konferansen, der målet var å presentere problemstillingen vår, samt målsetningen med anskaffelsen og den nye systemarkitekturen.

Publisert: 31. Jan 2020, Sist endret: 06. jul 2020

ID-porten planlegger overgangen til en ny og mer moderne systemarkitektur, som muliggjør bruk av skytjenester og en mer smidig systemutviklingsprosess. Digdir planlegger derfor å gå til anskaffelse av en driftspartner som kan være en kompetanse- og innovasjonspartner, og en skymegler som kan realisere dette sammen med oss.

Bård Henjum, i Digdir, forteller at gode innspill og spørsmål fra salen førte til gode diskusjoner, dialoger og bra engasjement, både i plenum, pauser og etter konferansen var over. Innspillene blir tatt med videre i arbeidet med ny systemarkitektur. Han takker også Dataforeningen for sitt faglige innlegg som belyste tema på en god måte.