Nytt digitaliseringsrundskriv

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter.

Publisert: 06. Jan 2020, Sist endret: 28. Jan 2020

Rundskrivet skiller på alle punkter mellom krav, anbefalinger og veiledninger. 

Punkt 1.5 og 1.6 omfatter bruk av de nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger. Dere finner hele rundskrivet her