Store gevinstar ved bruk av digital postkasse til innbyggarane

I alt 723 verksemder sender brev til innbyggarane via digital postkasse. I 2019 blei det sendt over 12 millionar forsendelser gjennom løysninga, og her var det store besparelser for det offentlege. Totalt har vi beregna ein nettogevinst på 144 millionar kr for 2019.

Publisert: 30. Jan 2020, Sist endret: 30. Jan 2020

Innsparingane skuldast først og fremst sparte portokostnader samt kostnader til papir og materiell. I tillegg oppnår verksemdene innsparingar og fordeler som ikkje er lett å måle i kroner og øre: 

  • spart arbeidstid 

  • miljøgevinst 

  • økt informasjonstryggleik 

  • eit digitalt arkiv 

  • brukarvennleg løysning. 

Digitaliseringsdirektoratet har laga ei oversikt som viser kostnader og utgifter ved bruk av digital postkasse til innbyggar, og har beregna ein nettogevinst på 144 millionar kr for 2019: