Rekordmange brev gjennom digital postkasse til innbyggere

Januar blei ein rekordmånad når det gjeld tal sendte brev.

Publisert: 06. Feb 2020, Sist endret: 07. Feb 2020

Totalt blei det sendt 2 391 239 forsendelser gjennom løysinga og det er ny rekord på ein månad, og 350 000 fleire brev enn i januar 2019. Det er NAV sin utsending av årsoppgåver som bidrar til det høge volumet.

I 2019 vart det sendt 12,4 millionar brev gjennom digital postkasse, ei auke på 42 prosent frå 2018.

Deldette

Kontakt