ReThink - Samarbeid og utvikling av digitale tenester

Oversiktsbilde fra Rethink

Samarbeid og utvikling av digitale tenester var tema då rundt 90 tilsette i kommunane på Nord-møre var samla i Kristiansund 12. og 13. februar. Arrangementet var eit samarbeid mellom IKT Orkidè, TietoEVRY og Digitaliseringsdirektoratet.

Publisert: 13. Feb 2020, Sist endret: 16. Feb 2020

Eit viktig mål var at innbyggar og næringsliv skal oppleva oss som ein digital offentleg sektor. 

Olav Skarsbø og Bredo Swanberg presenterte moglegheitane i ID-porten, Maskinporten, Samtykke, heilhetlig tilgangsstyring og Altinn som utviklingsplattform.

Kontakt