Treng di verksemd støtte til eit digitaliseringsprosjekt?

Medfinansieringsordninga er frå 2020 eit viktig verkemiddel for å realisere regjeringa og KS sin Digitaliseringsstrategi for offentleg sektor 2019-2025. Det er Digitaliseringsdirektoratet som forvaltar ordninga.

Publisert: 06. Feb 2020, Sist endret: 06. Feb 2020

Søknadsfristen er 20. februar. Du kan lese meir om ordninga, om korleis du sender søknad og finne kontaktpersonar på Digitaliseringsdirektoratet sine nettsider.