NorSIS: "Bruk av digitale postkasser kan bidra til å stoppe svindel"

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har, sammen med Skatteetaten, gjennomført en undersøkelse der det kommer frem at mer enn 100 000 utsettes for identitetstjuveri. Nå mener de at bruk av digital postkasse vil bidra til å avverge ID-svindel.

Publisert: 10. Mar 2020, Sist endret: 02. Apr 2020

NorSIS viser til at de ukentlig får henvendelser om ID-tyveri, og i mange tilfeller oppdager den som er utsatt for et identitestyveri det først når han mottar et gjenpartsbrev i postkassen. Når dette blir sendt som brev til den fysiske postkassen din kan dette ta en uke eller mer før det blir oppdaget.  

I Norge er det etablert sikre løsninger for digital post fra offentlige og private virksomheter til innbyggerne. Gjennom bruk av slike sikre løsninger for å motta skriv og andre dokumenter fra virksomheter som benytter disse løsningene, vil man raskere kunne oppdage forsøk på misbruk av sin egen identitet. I tillegg vil man også slippe å motta en rekke brev i postkassen som da heller kan mottas i din digitale postkasse

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Nyhetsartikkel publisert 27.feb. 2020 

 

Deldette

Kontakt