eSignering - mars 2020

Auka bruk og etterspurnad sjåast i samband med den pågåande pandemien og utbreidd bruk av heimekontorløysingar.

Publisert: 01. Apr 2020, Sist endret: 02. Apr 2020

 

eSignering
 
 

140 000 signeringar på ei helg

Tidlegare denne veka informerte me om at det i løpet av helga 28.-29.mars vart gjort ca. 100 000 signeringar knytt til samtykke til å delta i Oslo Universitetssykehus si studie om risikofaktorar for å få Korona-virus i Norge.

Driftsleiar for eSignering, Sture Førre, fortel at det har vore auka bruk av fellesløysinga i heile 2020. -Det er også stor pågang frå verksemder som ønskjer å komme raskt i gang med mellom anna den manuelle portalen for eSignering. Det er for det meste bruk av det vi kaller autentisert eSignering (re-autentisering gjennom ID-porten), men vi er i dialog med virksomheter som skal ta i bruk avansert eSignatur på større volumer med avtaler nå fremover våren. 

Tal frå mars