ID-porten - mars 2020

Situasjonen kring korona-viruset har hatt innverknad på bruken av ID-porten, og det var rekordhøge 28 millionar innloggingar i mars.

Publisert: 01. Apr 2020, Sist endret: 02. Apr 2020

Nye tenester og auka volum

Offentlege verksemder utarbeidar nye digitale fellesløysingar i høgt tempo, eksempel på dette er innmelding av symptom ved mistanke om koronavirus på helsenorge.no. I tillegg har etablerte tenester hatt høgare bruk enn vanleg, særleg hjå Nav. I mars var det også utlegg av skattemeldinga, i år puljevis tilgjengeleggjering mellom 18.-31.mars på skatteetaten.no og i Altinn.

Skjermbilde fra helsenorge.no som viser ny tjeneste
 

Skjermbilde frå Helsenorge.no

Tal frå mars 

Dei fem største tenestene i ID-porten i mars

Verksemder

Antall innloggingar

Altinn

5 650 623

Skatteetaten

4 557 995

NAV

4 474 643

HelseNorge

3 142 684

NAV

2 301 100