Kontakt- og reservasjonsregisteret - mars 2020

Oppslag i KRR har vore markant høgare enn vanleg i mars med nesten tre gonger så mange oppslag som same månad i fjor.

Publisert: 01. Apr 2020, Sist endret: 04. Apr 2020

Helsedirektoratet og kommunar har varsla innbyggarane om smitteverntiltak. Flest oppslag i KRR i mars er det Nav, Bergen kommune, Oslo kommune og Skatteetaten som har gjort.

Oppheving av reservasjon og fleire registrert i KRR

I mars var det ein nedgang på 1 668 reserverte brukarar i KRR, samanlikna med februar. I tillegg har tal registrerte brukarar i KRR auka med 2,41% i same periode, og det er no over 4,6 millionar brukarar registrert med e-post og/eller mobilnummer i registeret.

Tal frå mars